In het kort

Op de kaart ziet u een overzicht van gebieden met een kwaliteitslabel Stiltegebied en akoestisch onderzochte potentiële stiltegebieden in Vlaanderen.

Op deze kaart worden de contouren van de erkende gebieden met kwaliteitslabel Stiltegebieden en andere akoestisch onderzochte stiltegebieden in Vlaanderen weergegeven. Stiltegebieden zijn gebieden met een relatief laag akoestisch geluidsniveau en een aangenaam akoestisch geluidsklimaat. Ze worden hierop beoordeeld op basis van een aantal criteria met akoestische basis zoals het maximaal geluidsniveau, het aantal gebiedsvreemde geluidsgebeurtenissen en het percentage gebiedsvreemd geluid waargenomen door een onderzoeker.

De kaart wordt geactualiseerd als er nieuwe informatie beschikbaar wordt. Bijvoorbeeld als een nieuw kwaliteitslabel Stiltegebied wordt toegekend. De laatste actualisatie dateert van december 2017.

De kaart Stiltegebieden Vlaanderen heeft enkel een strategisch nut namelijk het geven van informatie over akoestisch onderzochte potentiële stiltegebieden en gebieden met een kwaliteitslabel Stiltegebied in Vlaanderen. Deze kaart is opgemaakt op basis van gekende informatie en is dan ook niet volledig of gebiedsdekkend voor heel Vlaanderen. Ze geeft enkel een aanwijzing over tot op vandaag geïnventariseerde (potentiële) stiltegebieden. De kaart is niet bijzonder geschikt voor het geven van specifieke gedetailleerde informatie over de geluidsituatie op lokaal niveau. De beheerder, eigenaar en verstrekker van de data draagt desbetreffende dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet wat betreft de eventuele koppeling van deze gegevens met andere gegevens.

Informatie uit de kaarten kan niet worden ingeroepen om aanspraak te maken op interventie vanwege de overheid.