In het kort

Wat ziet u?
Op de kaart zijn de stiltegebieden aangegeven. Een stiltegebied is een gebied dat zo stil mogelijk gehouden wordt. In een stiltegebied zijn alleen geluiden toegestaan die bij het gebied horen, zoals het geluid van een tractor.

Relatie met gezondheid
Mensen krijgen steeds meer behoefte aan plekken waar nog rust heerst. Stille groene gebieden kunnen mensen bovendien helpen om te herstellen van stress. Bij voorkeur zijn zulke gebieden dicht bij huis te vinden. Maar ook rustige plekken in de stad zijn belangrijk.

Wat doet de overheid?
De provincies stellen stiltegebieden vast. In deze gebieden zijn activiteiten die de geluidsbelasting negatief beïnvloeden niet mogelijk. Tenzij u bij de provincie een ontheffing voor een activiteit hebt gekregen. De provincie Noord-Holland heeft 39 (voorheen 41) gebieden aangewezen als milieubeschermingsgebied in de categorie stilte. Deze stiltegebieden zijn benoemd in de Provinciale Milieuverordening. Het beleid voor de stiltegebieden is in 2012 geëvalueerd. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de intrekking van 2 stiltegebieden en aanpassing van twee andere stiltegebieden. Deze gebieden zijn de afgelopen dertig jaar steeds rumoeriger geworden, waardoor ze niet meer voldoen aan de eisen van een stiltegebied. Dit is verwerkt in een aanpassing van de Provinciale Milieuverordening, die op 18 november 2013 is vastgesteld.

Over de kaart

De kaart is een onderdeel van de Provinciale Milieuverordening 2011.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Noord-Holland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.