In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u het aantal mensen dat in 2017 naar de huisarts is gegaan met één of meerdere teken in de huid. In de donkerpaarse gebieden zijn de meeste mensen naar de huisarts geweest. Let op: de teek is niet altijd in dat gebied opgelopen. Daarvoor kunt u Tekenradar.nl  raadplegen; die website laat tekenmeldingen zien in het gebied waar ze opgelopen zijn.


Gezondheid

Elk jaar worden ruim 1 miljoen tekenbeten opgelopen in Nederland en krijgen 27.000 mensen de ziekte van Lyme na een tekenbeet. Vaak is de enige klacht een rode ring of vlek op de huid, maar elk jaar ontstaan bij 1.500 mensen meteen ernstigere klachten. Dit zijn bijvoorbeeld zenuwklachten, gewrichtsklachten of hartklachten. De meeste mensen met de ziekte van Lyme knappen na een behandeling met antibiotica op, maar jaarlijks houden ongeveer 1.000 tot 2.500 mensen langdurig last van klachten. We hebben in deze Atlas ook een kaart van het aantal mensen dat na een tekenbeet met een rode vlek of ring op de huid bij de huisarts kwam.


Wat kunt u zelf doen?

Het is belangrijk om lichaam en kleding te controleren op tekenbeten nadat u in het groen bent geweest. Tekenradar.nl geeft voor elk deel van Nederland aan hoe actief de nimfen op dit moment zijn. Op die website kunt u melding maken van een tekenbeet, rode ring of vlek.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) voor het jaar 2017. De cijfers zijn gebaseerd op landelijk onderzoek naar het vóórkomen van tekenbeten in de huisartsenpraktijk. De kleur in de legenda geeft het aantal mensen dat met een tekenbeet naar de huisarts ging per 100.000 inwoners weer. De resultaten van eerdere jaren zijn te vinden op de Atlas Infectieziekten.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.