Vrijwel iedereen wil in zijn of haar vrije tijd ontspannen. Toch is de tijd dat we niks doen gedaald; van 2,5 uur in 2006 naar 2 uur per week in 2016. Mensen kunnen natuurlijk ook ontspannen bij een wandeling door de natuur of de uitoefening van een hobby.

De mogelijkheden voor onthaasting en vertraging nemen af in onze steeds drukkere samenleving en vollere leefomgeving. Uit onderzoek blijkt dat mensen vooral rust ervaren in oude landschappen met weidse uitzichten. Ook in de natuur en bij oude monumenten kunnen mensen rust ervaren.

Natuur voor onthaasting

De hoeveelheid natuur is achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om meer groen voor recreatie aan te leggen in en nabij steden. Het Planbureau voor de Leefomgeving adviseerde eerder ook om gebieden waar mensen kunnen onthaasten bewust te beschermen en verder uit te bouwen.

Vermindering van stress

Een natuurlijke omgeving werkt ontspannend. Mensen hebben behoefte aan plekken waar nog rust heerst, zoals in stiltegebieden. Of waar de tijd trager lijkt te verlopen, zoals in oude landschappen of bij monumenten. Dat leidt tot herstel van stress en daarmee tot een betere (mentale) gezondheid.

Groen dichtbij huis

Gebieden om te onthaasten zijn bij voorkeur dicht bij huis te vinden en voor veel mensen bereikbaar. De vraag naar groene recreatiemogelijkheden in en om steden overstijgt vaak het aanbod. Daarom is het belangrijk om in te zetten op natuur in de stad en aantrekkelijke verbindingen met het buitengebied. Groen in de nabijheid is ook belangrijk voor kinderen.

Stilte en rust

Mensen die in een lawaaiige omgeving wonen, lijken een grotere behoefte te hebben aan gebieden met rust dan mensen die thuis geen overlast ervaren, zo schrijft de Gezondheidsraad. Hinder door verkeerslawaai in groene gebieden kan de positieve effecten teniet doen.

Wat doet de overheid?

De Nederlandse overheid heeft geen specifiek beleid ontwikkeld voor ontspannen. Lees meer over het algemene beleid van de overheid op de pagina’s over vrije tijd, natuur en erfgoed.

Plekken om te ontspannen

Wilt u weten waar u rustig kunt fietsen of wandelen of waar u iets van historie kan beleven? Bekijk de stiltegebieden, natuurgebieden, monumenten en buitenplaatsen op de kaart. Kijk ook op de kaart als u wilt weten waar u niet gestoord wordt door drones.