Bewegen is goed, meer bewegen is beter. En: voorkom stilzitten. Dat adviseert de Gezondheidsraad om chronische aandoeningen en vroegtijdige sterfte te voorkomen. Bijna de helft van de Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen. Bij sommige groepen ligt dit percentage wat lager. Denk aan mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening. Ook mensen met een lager opleidingsniveau bewegen gemiddeld wat minder. Deze en andere recente cijfers zijn te vinden op Sportenbewegenincijfers.nl. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zorgt met andere partijen voor een continue update van die cijfers.

Populaire sporten

Wandelen en fietsen zijn populair in Nederland, wat helpt om te voldoen aan de beweegrichtlijnen. Sporten telt natuurlijk ook mee. Het aantal Nederlanders dat wekelijks aan sport doet is al jaren stabiel. De meest populaire sporten zijn fitness, hardlopen en voetbal.

De zogenaamde ‘anders georganiseerde’ sporten (denk aan fitness en hardlopen) zijn de afgelopen jaren populairder geworden. Mensen sporten dus tegenwoordig vaker buiten verenigingen om. De uitdaging is om sport en bewegen te faciliteren door een zogenaamd ‘beweegvriendelijke’ inrichting van de leefomgeving. Natuur in de directe omgeving en het aanbod van sportaccommodaties dragen daaraan bij.

Nieuwe richtlijnen

Bewegen is gezond voor alle leeftijdsgroepen. Volgens de beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks tenminste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen. Wandelen, fietsen en rustig zwemmen vallen daar bijvoorbeeld onder. Voor kinderen is de richtlijn dat ze minstens één uur per dag bewegen. Ook worden voor beide groepen op respectievelijk twee en drie dagen in de week spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen, zoals kracht- en conditietraining.

Hoe meer hoe beter

Bewegen verlaagt het risico op chronische ziekten als diabetes en hart- en vaatziekten, depressieve symptomen en -bij ouderen- botbreuken. Hoe meer tijd mensen besteden aan bewegen, hoe gunstiger de effecten. Stappentellers, Apps en games geven sporters inzicht in hun prestaties en conditie.

Veel zitten is niet gezond. Er bestaat nog geen richtlijn voor zitgedrag.

Negatieve effecten

Sportblessures, dopinggebruik en ongevallen zijn voorbeelden van negatieve effecten van sport en bewegen. Hardlopen, volleybal, veldvoetbal en vechtsporten zijn sporten met een relatief groot risico op blessures.

Veel aandacht in lokaal beleid

Sport neemt een belangrijke plek in binnen het gemeentelijke beleid. Dat komt vooral door de maatschappelijke waarde die het met zich meebrengt. Gemeenten willen bijvoorbeeld met behulp van sport bijdragen aan gezondheid en sociale participatie. De Sport Toekomstverkenning biedt aanknopingspunten voor beleid.

Nationaal Sportakkoord

Sinds 2019 geldt het Nationaal Sportakkoord. Daarin staan afspraken tussen betrokken partijen om te zorgen voor:

  1. sporten en bewegen voor iedereen;
  2. duurzame sportinfrastructuur;
  3. vitale sport- en beweegaanbieders;
  4. positieve sportcultuur;
  5. van jongs af aan vaardig in bewegen;
  6. topsport die inspireert.

Het is de bedoeling dat lokale partijen dit verder uitwerken in regionale en/of lokale akkoorden. Gemeente Amsterdam werkt bijvoorbeeld aan De Bewegende Stad. Om fietsen te stimuleren is de nationale Agenda Fiets 2017-2020 opgezet.

Beweegvriendelijke omgeving

Het Sportakkoord beoogt om buurten ‘beweegvriendelijk’ te maken (deelakkoord 2; duurzame sportinfrastructuur). Nodigt de omgeving mensen uit om te bewegen en sporten? Er is veel verschil in de beweegvriendelijkheid van gemeenten. Die hangt af van bijvoorbeeld publieke sportaccommodaties, sport- en speelplekken, routes en buitengebied. Kijk bij SportopdeKaart hoe uw gemeente scoort op deze punten.

Beweeg voldoende. Het kan al helpen om bijvoorbeeld lopend of op de fiets naar school, werk of winkel te gaan. Kijk voor fiets- en wandelroutes op onze kaarten.

Zoeken welke sport bij u past? Doe de Sportwijzer en zoek sportclubs bij u in de buurt.

Hoe scoort uw gemeente op sportvoorzieningen en beweegvriendelijkheid?  Dit is te vinden bij ‘Sport op de kaart.