In het kort

TOP10NL is het digitale topografische basisbestand van het Kadaster. Dit is het meest gedetailleerde product binnen de Basisregistratie Topografie (BRT).

Over de kaart

TOP10NL is gebaseerd op luchtfotografie eventueel gecombineerd met terreinverkenning. De datum van de luchtopname is de actualiteitsdatum van TOP10NL. Doorontwikkeld uit de voorloper TOP10vector.

Niet te gebruiken bij een schaal groter dan 1:5.000, of kleiner dan 1:25.000.

De kaart wordt jaarlijks geactualiseerd.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Kadaster. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.