In het kort

De topografische kaart 1:1 000 000 is afgeleid van de EuroRegionalMap (ERM). Het Kadaster heeft gekozen voor een detailniveau dat uitstekend geschikt is voor zeer kleinschalige toepassingen.

Over de kaart

TOP1000raster is de visualisatie van TOP1000NL en gebaseerd op EuroRegionalMap. De kaart niet gebruiken bij een schaal groter dan 1:750.000, of kleiner dan 1:1.500.000

De kaart wordt jaarlijks geactualiseerd.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Kadaster. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.