In het kort

De topografische kaart 1:25 000 is afgeleid van de topografische kaart 1:10 000 (Top10NL). Het Kadaster heeft gekozen voor een detailniveau dat uitstekend geschikt is voor middenschalige toepassingen.

Over de kaart

De TOP25raster is automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL. De kaart niet gebruiken bij een schaal groter dan 1:15.000, of kleiner dan 1:40.000.

De kaart wordt jaarlijks geactualiseerd.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Kadaster. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.