In het kort

De topografische kaart 1:250 000 is overgenomen van de EuroRegionalMap (ERM). Het Kadaster heeft gekozen voor een detailniveau dat uitstekend geschikt is voor kleinschalige toepassingen.

Over de kaart

TOP250raster is de visualisatie van TOP250NL en is gebaseerd op EuroRegionalMap. De kaart niet gebruiken bij een schaal groter dan 1:150.000, of kleiner dan 1:400.000

De kaart wordt jaarlijks geactualiseerd.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Kadaster. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.