In het kort

De topografische kaart 1:50 000 is afgeleid van de topografische kaart 1:10 000 (Top10NL). Het Kadaster heeft gekozen voor een detailniveau dat uitstekend geschikt is voor midden- en kleinschalige toepassingen.

Over de kaart

De TOP50raster is automatisch gegeneraliseerd uit TOP10NL. De kaart niet gebruiken bij een schaal groter dan 1:25.000, of kleiner dan 1:100.000.

De kaart wordt jaarlijks geactualiseerd.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Kadaster. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.