Transport van gevaarlijke stoffen gaat over de weg, het spoor en het water, maar ook door buisleidingen.

Buisleidingen met risico

Er kunnen tijdens het transport dingen mis gaan. Gevaarlijke lading kan bijvoorbeeld vlam vatten of ontploffen. Of er kunnen giftige gassen ontsnappen via een lek of breuk.

Bij risicovolle buisleidingen kun je denken aan aardgastransport onder hoge druk. Andere voorbeelden zijn buisleidingen met olie, benzine, kerosine, chemische producten en industriële gassen. Deze stoffen kunnen giftig, brandbaar of licht ontvlambaar zijn. De meeste buisleidingen lopen ondergronds. Bovengrondse buisleidingen komen soms ook voor.

De aardgasbuisleidingen op de kaart hebben een doorsnede vanaf 50 mm en een druk van 16 bar. Alle buisleidingen voor brandbare vloeistoffen hebben een doorsnede vanaf 100 mm. Voor alle overige buisleidingen op de kaart geldt dat er een overschrijding van de wettelijke norm is op 5 meter afstand van de buis.

Wie heeft deze kaart gemaakt?

De kaart komt uit de risicokaart.nl en is gemaakt door het Interprovinciaal Overleg (IPO). Elke vijf jaar wordt de kaart bijgewerkt. Bij vragen kan je onze helpdesk mailen.


Deze tekst is opgesteld door Atlas Leefomgeving en voor het laatst bewerkt op 06-12-2022.