We leven in een dichtbevolkt land en de druk op onze leefomgeving is groot. Dit betekent dat we slim gebruik moeten maken van mogelijkheden om onze leefomgeving schoon, gezond en veilig te houden.

De laatste jaren komen er steeds meer aanwijzingen dat fysieke en sociale aspecten van de leefomgeving de gezondheid beïnvloeden. Door de leefomgeving goed in te richten kan de gezondheid bevorderd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om natuur en water in de buurt, fiets- en wandelmogelijkheden, het uiterlijk en de plaatsing van gebouwen, ontmoetingsplekken in de buurt en de ontsluiting van wijken en daaraan gekoppeld het beperken van verkeersgerelateerde uitstoot en ongelukken.

Een goed ingerichte leefomgeving stimuleert sociale contacten en maakt bewegen gemakkelijk en veilig, wat bij kan dragen aan de preventie van overgewicht en daaraan gerelateerde ziekten zoals diabetes, depressie en hart- en vaatziekten. Groen en water in de leefomgeving helpen om de effecten van klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress te verminderen. Bewoners van een groene woonomgeving voelen zich gezonder en bezoeken minder vaak de huisarts. Vooral mensen met een lagere sociaaleconomische status, kinderen en ouderen hebben profijt van meer groen in de woonomgeving .  

Een gezond ingerichte leefomgeving is echter niet voldoende om de gezondheid positief te beïnvloeden. Het gedrag en de leefstijl heeft ook een belangrijke invloed op de gezondheid van mensen.

Meer weten of wilt u aan de slag?

Gezondontwerpwijzer