Nederlanders zijn nog nooit zo mobiel geweest. Dankzij de auto, trein en vliegtuig kunnen we onze vrije tijd doorbrengen waar we maar willen.

Daar staat tegenover dat we nog steeds veel in de file staan en verkeer zorgt voor luchtverontreiniging (fijnstof, broeikasgassen), geluidsoverlast, verkeersongevallen en ruimtebeslag.

Mobiliteit per fiets of te voet kan een positieve bijdrage leveren aan conditie en gezondheid. Als vaker de fiets in plaats van de auto wordt genomen is dit gunstig voor het milieu (minder uitstoot van CO2, NO2 en fijnstof, minder lawaai), de verkeersdoorstroming en de gezondheid. Mensen die regelmatig fietsen hebben minder kans op hart- en vaatziekten, borstkanker, diabetes en overgewicht. Bovendien is fietsen en wandelen ontspannend en leidt het tot minder ziekteverzuim. Vooral beperking van woon-werk kilometers tikt aan, omdat dat ook nog eens voor minder files zorgt.

Uit een analyse van (inter)nationale fietsprojecten blijkt dat het fietsgebruik het hoogste is in steden met een integrale aanpak op het gebied van mobiliteit .  Ook is er minder automobiliteit in steden met actief fiets- en milieuzoneringsbeleid.

Kortom, als we korte autoritten vervangen door fietsritten is dit goed voor de gezondheid en het milieu. De gezondheids- en milieuwinst weegt  ruim op tegen de kosten van de aanleg van fietsinfrastructuur en eventuele extra maatregelen om fietsongelukken te voorkomen. 

Meer weten?

Fietsberaad