In het kort

Deze kaart geeft een beeld waar verschillende type schepen kunnen varen, en waar niet.

Nederland is als handelsnatie afhankelijk van het vervoer van goederen. Een belangrijk deel hiervan vindt plaats via rivieren, kanalen en meren. Deze verbinden de Noordzee met de rest van Nederland en het achterliggende Europa. De binnenwateren maken transport mogelijk op een grootschalige en relatieve goedkope manier. Op de binnenwateren zijn vaarroutes aangegeven. Nederland heeft 6200 km aan vaarwegen. Rijkswaterstaat houdt toezicht en begeleidt het verkeer op de binnenwateren.

Het transport op de binnenwateren is afhankelijk van het goed functioneren van het systeem, waaronder gebrek of een teveel aan water. In tijden van droogte wordt het vervoer zoveel mogelijk aangepast waarbij men overschakelt op kleinere schepen. Er kunnen ook langere wachttijden ontstaan bij sommige stuwen. Er kunnen conflicten met ander gebruik optreden.

Aan de bevaarbaarheid van iedere haven of vaarweg is een zogenoemde bevaarbaarheidsklasse toegekend. De indeling voor die klassen is gebaseerd op de afmetingen van standaard-schepen en duwstellen.

Over de kaart

Dataset wordt door de Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening op basis van aangeleverde informatie aangemaakt op basis van geografische data uit Basis Netwerk.

Meer weten?

Zie hier voor meer informatie over vaarwegen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijkswaterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.