In het kort

Wat ziet u?

U ziet hier alle bevaarbare waterwegen voor de beroeps- en recreatievaart met een minimale doorvaarhoogte van 2,45 meter en een minimale diepgang van 1,10 meter. Zowel de vaarwegvakken als de kilometermarkering is opgenomen. Een vaarwegvak kan worden gekwalificeerd als een gedeelte van een vaarweg, dat zich tussen twee kruispunten van vaarwegen bevindt.

Gezondheid

Het vaarwegennetwerk is belangrijk voor de bereikbaarheid van regio's, steden en dorpen. Vrachtschepen en binnenvaartschepen zorgen voor voldoende aan- door- en afvoer van goederen. Het vaarwegennetwerk is zodoende een economische factor. Nederland is bovendien hét Europese knooppunt van transport over water. De recreatievaart is van belang voor ontspanning en daardoor kunnen veel mensen genieten van hun omgeving vanaf het water.

Wat doet de overheid

Rijkswaterstaat onderhoudt onze wateren en zorgt voor een veilige en vlotte doorgang van de scheepvaart. Zij zorgen voor het versterken, verruimen van de vaarroutes, baggeren en knappen sluizen en bruggen op.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door Rijkswaterstaat en wordt maandelijks geactualiseerd.

Op de site van Rijkswaterstaat vindt u veel meer informatie over onze waterwegen en daar zijn ook alle werkzaamheden en toekomstige werkzaamheden te bekijken.

​Laatste update: 2-08-2017

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijkswaterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.