In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u of de geluidbelasting langs de drukste provinciale wegen in Noord-Holland is veranderd tussen 2011 en 2016. De groentinten laten een verbetering van de geluidbelasting zien, de roodtinten een verslechtering.

Relatie met gezondheid

Lawaai in onze woonomgeving leidt vooral tot slaapverstoring dat op termijn kan leiden tot vermoeidheid en een verminderd prestatievermogen. Lees hier meer over gezondheidseffecten van weggeluid.

Wat doet de overheid?

De afgelopen jaren heeft de provincie maatregelen genomen om de geluidsbelasting van provinciale wegen te verminderen, zoals de aanleg van stil asfalt. Hierdoor is het aantal mensen dat geluidshinder ondervindt van provinciale wegen gehalveerd. Desondanks blijven er locaties over waar de geluidbelasting volgens de provincie te hoog is. Hiervoor stelt de provincie iedere 5 jaar een actieplan geluid op met geluid reducerende maatregelen.

Herkomst kaart en gegevens

De kaart is gemaakt door de provincie Noord-Holland als onderdeel van de Geluidkaart van de provinciale wegen, die om de 5 jaar wordt opgesteld. De Geluidkaart is de basis voor een op te stellen Actieplan Geluid.

Over de kaart

De kaart is gemaakt door Provincie Noord-Holland voor de situatie in 2016 (ten opzichte van 2011).

Hoe zijn de berekeningen uitgevoerd

De door u geselecteerde kaart is gebaseerd op berekeningen met een geluidmodel gebaserd op een wettelijk voorgeschreven rekenmethode. De kaart geeft een beeld van de jaargemiddelde blootstelling.. Voor de berekening van de productie (emissie) en verspreiding van geluid van wegverkeer (vrachtauto's en auto's) worden verschillende modellen en rekenmethoden gebruikt. Brommergeluid wordt niet berekend. Lees meer over hoe de geluidsberekeningen zijn uitgevoerd.

Het verschil tussen berekenen en meten

Voor de kaart zijn geluidsberekeningen in plaats van metingen gebruikt. Geluidmetingen geven informatie over de situatie direct rond het meetpunt. Metingen worden sterk beïnvloed door bronnen in de directe omgeving. Als dicht bij het meetpunt een ventilator bromt of het waait hard, worden deze geluiden gemeten en zijn ze niet te onderscheiden van het geluid van het verkeer. Het is dan ook lastig om de locatie van een meetpunt zo representatief mogelijk te kiezen. Met modelberekeningen kan informatie verkregen worden over de geluidbelastingen in een veel groter gebied.

Meer weten?

Klachten provinciale wegen Noord-Holland

Als u klachten heeft over geluidoverlast van provinciale wegen dan kunt u dat melden bij het Servicepunt Subsidie, Vergunningverlening en Handhaving

Postbus 3007

2001 DA Haarlem

Tel. 0800 - 9986734 (gratis) Fax 023 - 5144400

E-mail: servicepunt-shv@noord-holland.nl

Of via het digitale milieuklachten formulier

De provincie kan op basis van uw informatie maatregelen nemen en/of handhavend optreden. Wilt u weten waar wegwerkzaamheden of evenementen zijn in Noord-Holland, waardoor het op andere wegen mogelijk tijdelijk drukker is, kijk dan op nhbereikbaar. Voor andere vragen over provinciale wegen kunt u terecht bij het Servicepunt Beheer en Uitvoering (vaar)wegen provincie Noord-Holland, 0800 - 0200 600 (gratis) of infobu@noord-holland.nl

Meer weten over het beleid voor geluid van de provincie Noord-Holland? Kijk dan hier. Meer weten over het landelijk geluidsbeleid? Kijk op de website van de Rijksoverheid: Geluidsoverlast in de wet.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Provincie Noord-Holland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.