In het Kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u waar water in het stedelijk en landelijk gebied blijft staan als gevolg van een hevige regenbui. Het is een indicatieve kaart die gemaakt is met een model op basis van een hoeveelheid neerslag van 70 mm in 2 uur. Onder het huidige klimaat komt deze bui circa 1 keer in de 100 jaar voor. Een lichte kleur blauw op de kaart geeft minder wateroverlast dan een locatie met een donkerblauwe kleur. Minder dan 5 cm water op straat wordt niet weergegeven.

Relatie met gezondheid

Wanneer een kleine hoeveelheid water kort op straat staat, is dit niet direct gevaarlijk voor de gezondheid, maar het kan wel hinder veroorzaken. Zo kunnen bepaalde voorzieningen slechter bereikbaar zijn. Water dat tuinen, kelders en woningen laat onderlopen, kan schade aan bezittingen veroorzaken. Als vies water uit het riool terugstroomt op straat en in huizen, kan dit ziektes veroorzaken.

Wat kunt u zelf doen?

Water heeft gedurende een hevige bui of langere neerslagperiode niet altijd de tijd om in de bodem weg te zakken of in het riool te stromen. Het helpt daarom om het water tijdelijk bovengronds op te vangen. Dit kan door het plaatsen van een regenton of een groen dak. Ook het verwijderen van stenen in de tuin en vervangen door beplanting, een wadi of een vijver zorgt voor meer lokale opvang van water.

Over de kaart

Achtergrond kaart

De kaart is ontwikkeld voor de Klimaateffectatlas met een rekenmodel (Rainfall overlay). De kaart is ontwikkeld door Deltares in het kader van de voorlopige overstromingsrisicobeoordeling van de Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s. Het model houdt onder andere rekening met het rioolstelsel, de simulatietijd, het oppervlaktewater en het hoogtemodel. Meer informatie over de berekeningen is te vinden in het Kaartverhaal wateroverlast op de Klimaateffectatlas.

Beperkingen van de kaart

Het rekenmodel van de kaart heeft een aantal beperkingen. Zo is de kaart indicatief voor wateroverlast door korte, hevige neerslag, maar is de kaart niet bruikbaar als indicatie voor langdurige neerslag.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Climate Adaptation Services.