Waarom aan de slag met gezondheid in de leefomgeving?

Belang van een gezonde leefomgeving

De leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen en ontmoetingen, en prettig om in te wonen. Door de leefomgeving gezonder in te richten kan veel gezondheidswinst worden geboekt. Meer achtergrond over waarom die gezonde inrichting van de leefomgeving zo belangrijk is vindt u op de pagina Belang van een gezonde leefomgeving.

Iedereen aan zet met de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet biedt kansen om aan een gezonde leefomgeving te werken. De omgevingswet biedt meer mogelijkheden voor gemeenten om maatschappelijke uitdagingen,  beter het hoofd te kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van bewegen of het verminderen van gezondheidsverschillen. Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit is namelijk één van de doelen van de Omgevingswet. Meer achtergrond over het beschermen en bevorderen van gezondheid in de Omgevingswet vindt u op de pagina wettelijk kader.

Invloed verschillende factoren

Bij gezondheid gaat het niet alleen om aan- of afwezigheid van lichamelijke of psychische ziekte, maar ook om het vermogen om eigen regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. De gezondheid van mensen wordt door veel factoren beïnvloed, zowel in positieve als negatieve zin. Onderstaand figuur laat de belangrijkste negatieve factoren zien.

(Bron: VTV 2014)

De leefomgeving speelt bij veel van deze factoren een rol. Zoals u ziet is in Nederland gemiddeld bijna 6% van de ziektelast toe te schrijven aan milieufactoren. Lokaal kan dit flink variëren, zo tussen de 4 en 14%. Ook andere factoren zoals overgewicht en weinig lichamelijke activiteit dragen bij aan de ziektelast.

Aandacht voor kwetsbare groepen

Kwetsbare groepen zijn gevoeliger voor de invloed van milieuverontreiniging en de inrichting van de leefomgeving. Het gaat daarbij om onder meer ouderen, kinderen en chronisch zieken.