Instrumenten

Er bestaan al veel instrumenten of methoden die u kunnen helpen om te werken aan een gezonde leefomgeving. Het toepassen van een instrument is geen doel op zich, maar een middel. Vaak dient het ter ondersteuning van het proces en gesprek tussen de verschillende betrokkenen. Er is niet één instrument de beste.  De keuze van een instrument hangt af van het precieze doel waarvoor de gezondheid in beeld moet worden gebracht, bijvoorbeeld het zoeken naar geschikte locaties voor woningbouw of het vergelijken van verschillende alternatieven voor de aanleg van een weg.

Ook andere aspecten zoals de planfase, het schaalniveau en de gegevens die beschikbaar zijn spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een instrument. Sommige instrumenten zijn meer op gezondheidsbescherming gericht, anderen op gezondheidsbevordering of op een integrale afweging. De meest geschikte methode moet daarom per project bepaald worden. Het is  vaak ook zinvol om meer methoden  toe te passen. Om u te helpen bij het selecteren van een instrument dat past bij uw specifieke vraag, zijn de instrumenten onderverdeeld in afwegingsinstrumenten- toepasbaar bij het afwegen van gezondheid ten opzichte van andere gebiedsambities of bij vergelijken van plan-alternatieven – en overige instrumenten.