Uit de praktijk

Er bestaan al veel goede voorbeelden uit de praktijk voor een gezonde inrichting van de leefomgeving. In deze Gids willen we u de gelegenheid geven daarmee kennis te maken en inspiratie op te doen voor uw eigen praktijksituatie. Dat doen we op 4 manieren:

1. Delen van praktijkverhalen over gezonde leefomgeving.
2. Delen van  beelden en filmpjes over gezonde leefomgeving.
3. Wind mee: benoemen van factoren die  meehelpen bij het ontwikkelen van een gezonde leefomgeving met tips voor de praktijk.
4. Wind tegen: benoemen van belemmerende factoren met tips voor de praktijk.

Wind mee

 

 

Wind Tegen