CR - Sport en spelen


CR - Proces


CR - Openbare ruimte


CR - Miliieukwaliteit


CR - Home


CR - Groen en Water


CR - Gezonde Mobiliteit


CR - Externe Veiligheid


CR - Binnenmilieu


CR - Algemeen

Algemeen GezondOntwerpWijzer


Binnenmilieu en gezondheid

Een goede kwaliteit van het binnenmilieu -een goede luchtkwaliteit, voldoende licht, voldoende ventilatie, weinig geluidoverlast van buiten, van de buren of van installaties, en goede temperatuurregeling-  is essentieel voor de gezondheid en het welbevinden van de mens. Dit draagt bij aan een optimaal functioneren en presteren zowel priv√© als op het werk of op school.

Een goede kwaliteit binnenmilieu:

  • zorgt voor minder klachten, zoals hoofdpijn, irritatie van slijmvliezen;
  • kent geen koolmonoxidevergiftiging;
  • vermindert stress en daaraan gerelateerde ziekten van hart en bloedvaten;
  • zorgt voor minder vochtproblemen en minder schimmelgroei, en voorkomt daarmee gezondheidsklachten zoals luchtweginfecties en astma;
  • voorkomt oververhitting van gebouwen in de zomer en leidt zo tot een beter welbevinden en tot minder vervroegde sterfte;
  • zorgt voor betere prestaties op school en maakt werknemers productiever.

Wilt u hiermee aan de slag of er meer over lezen? Kies uit een van de vijf onderwerpen hieronder.

Aanbevelingen

U wilt aan de slag met thema Binnenmilieu. Dan vindt u hier op een rij waar u zoal aan kunt denken.

Lees meer

Praktijkvoorbeelden

Hier vindt u voorbeelden waar het binnenmilieu kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Lees meer

Organisaties

Veel organisaties zijn actief op het terrein van binnenmilieu en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken.

Lees meer

Instrumenten

Ter inspiratie volgt een overzicht van handreikingen om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren.

Lees meer

Meer weten?

Lees hier wat er onderzocht en gepubliceerd is over een gezond binnenmilieu en hoe dit te realiseren valt.

Lees meer