CR - Sport en spelen


CR - Proces


CR - Openbare ruimte


CR - Miliieukwaliteit


CR - Home


CR - Groen en Water


CR - Gezonde Mobiliteit


CR - Externe Veiligheid


CR - Binnenmilieu


CR - Algemeen

Algemeen GezondOntwerpWijzer


Gezonde Mobiliteit en leefomgeving

Gezonde mobiliteit zoals lopen, fietsen en het gebruik van openbaar vervoer, heeft een positief effect op de gezondheid van de mens en op de milieukwaliteit.

Gezonde mobiliteit kan gestimuleerd worden door de leefomgeving gezond te ontwerpen en in te richten. Gezonde mobiliteit:

  • stimuleert mensen om te bewegen;
  • is goed voor de motorische ontwikkeling van kinderen;
  • voorkomt overgewicht en ziekten die daarmee samenhangen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker;
  • heeft een gunstig effect op ouderen, onder andere in het verloop van chronische aandoeningen en zelfredzaamheid;
  • kan het ziekteverzuim onder werknemers verlagen en de werktevredenheid en productiviteit verhogen;
  • zorgt voor een betere milieukwaliteit, zoals een lagere geluidsbelasting, minder luchtverontreiniging en een betere verkeersveiligheid;
  • reduceert de CO2-uitstoot (klimaat); helpt verkeersproblematiek oplossen, zoals files en opstoppingen in steden.

Wilt u hiermee aan de slag of er meer over lezen? Kies uit een van de vijf onderwerpen hieronder.

Aanbevelingen

U wilt aan de slag met thema Gezonde Mobiliteit. Dan vindt u hier op een rij waar u zoal aan kunt denken.

Lees meer

Praktijkvoorbeelden

Hier vindt u een aantal voorbeelden waar gezonde mobliteit kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Lees meer

Organisaties

Veel organisaties zijn actief op het terrein van gezonde mobiliteit en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken.

Lees meer

Instrumenten

Ter inspiratie volgt een overzicht van handreikingen om gezonde mobiliteit in te passen in een gezonde leefomgeving.

Lees meer

Meer Weten?

Lees hier wat er onderzocht en gepubliceerd is over gezonde mobiliteit en hoe dit te realiseren valt.

Lees meer