Organisaties

Veel organisaties zijn actief op het terrein van gezonde mobiliteit en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken.

CROW

Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Het maakt kennis toepasbaar voor professionals in de praktijk, met onder andere handleidingen, richtlijnen en instrumenten. CROW biedt congressen en cursussen aan en op de website kunt u zich abonneren op het gratis tijdschrift ‘CROWetcetera'.

Ga naar website

Levende Stad

Levende Stad is een kennisnetwerk voor professionals die werkzaam zijn in de openbare ruimte. Beheerders, beleidsmedewerkers en managers delen er hun kennis en ervaring tijdens interactieve thema- en regiobijeenkomsten.

Ga naar website

Kennisplatform Verkeer en Vervoer van het CROW

Onderdeel van CROW. KpVV ondersteunt ambtenaren en bestuurders van decentrale overheden bij het maken en realiseren van verkeers- en vervoerbeleid. Het platform brengt publicaties uit over verkeer en vervoer, organiseert bijeenkomsten en faciliteert uitwisseling van ervaringen.

Ga naar website

Fietsberaad

Via deze website ontwikkelt en verspreidt het Fietsberaad praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Op de site vindt u oplossingsgerichte praktijkvoorbeelden, informatie over bijeenkomsten en onderzoeken en publicaties.

Ga naar website

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

Draagt bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid met kennis uit wetenschappelijk onderzoek. De kennisbank bevat uitgebreide informatie over verkeersveiligheid. U leest er bijvoorbeeld hoe infrastructurele maatregelen de verkeersveiligheid kunnen verbeteren.

Ga naar website