CR - Sport en spelen


CR - Proces


CR - Openbare ruimte


CR - Miliieukwaliteit


CR - Home


CR - Groen en Water


CR - Gezonde Mobiliteit


CR - Externe Veiligheid


CR - Binnenmilieu


CR - Algemeen

Algemeen GezondOntwerpWijzer


Groen en Water en een gezonde leefomgeving

Groen en water kunnen een positieve invloed hebben op de gezondheid en zijn belangrijke aspecten bij het gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving, omdat ze:

 • mensen – in het bijzonder kinderen - stimuleren om te bewegen;
 • de sociale ontwikkeling van kinderen bevorderen;
 • ontmoetingsplekken bieden;
 • ontspanning en rust bieden en helpen bij herstel van stress, aandachtsmoeheid en depressie;
 • een positief effect hebben op de lokale economie via stijgende huizenprijzen, waardetoename van de buurt, aantrekkingskracht op bedrijven, stadstoerisme en recreatie;
 • waarde hebben voor het ecologisch systeem en de biodiversiteit;
 • warmte dempen (een oplossing voor effecten van klimaatverandering, zoals hittestress) en wateroverlast voorkomen.

Bijzondere effecten zijn ook dat groen:

 • water kan bergen;
 • positief kan uitwerken op de geluid- en luchtkwaliteit;
 • kan bijdragen aan een betere gezondheid van werknemers en vermindering van ziekteverzuim, en het sickbuildingsyndroom kan helpen voorkomen;
 • het aantal opnamedagen in ziekenhuizen kan verlagen.

Wilt u hiermee aan de slag of er meer over lezen? Kies uit een van de vijf onderwerpen hieronder.

Aanbevelingen

U wilt aan de slag met thema groen en water. Dan vindt u hier op een rij waar u zoal aan kunt denken.

Lees meer

Praktijkvoorbeelden

Hier vindt u een aantal voorbeelden waar groen en water kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Lees meer

Organisaties

Veel organisaties zijn actief op het terrein van groen en water en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken.

Lees meer

Instrumenten

Kijk hier voor een overzicht van handreikingen om groen en water in te passen in een gezonde leefomgeving.

Lees meer

Meer weten?

Lees hier wat er gepubliceerd is over groen en water en hoe dit in een gezonde leefomgeving is te realiseren.

Lees meer