CR - Sport en spelen


CR - Proces


CR - Openbare ruimte


CR - Miliieukwaliteit


CR - Home


CR - Groen en Water


CR - Gezonde Mobiliteit


CR - Externe Veiligheid


CR - Binnenmilieu


CR - Algemeen

Algemeen GezondOntwerpWijzer


Milieukwaliteit en een gezonde leefomgeving

In dit thema leest u meer over de kwaliteit van bodem, geluid, en lucht. Kennis en informatie over water en externe veiligheid vindt u elders in de GezondOntwerpWijzer.

Lucht- en geluidkwaliteit heeft invloed op de gezondheid. Het is dan ook een belangrijk aspect bij het gezond ontwerp en inrichten van de leefomgeving. Redenen hiervoor zijn dat een goede kwaliteit van lucht en geluid:

 • directe gezondheidseffecten voorkomt, zoals luchtwegklachten en hart- en vaatziekten;
 • stress kan verminderen door aanwezigheid van stilte en gewenste geluiden;
 • het klimaat positief beïnvloedt (minder broeikasgassen in de lucht);
 • een gebied extra karakter, identiteit en kwaliteit geeft.

En een gezonde bodem:

 • matigt de klimaatverandering doordat koolstof in de bodem wordt opgeslagen en bodemenergie wordt gebruikt;
 • zorgt voor biodiversiteit, voedselvoorziening, grondstoffen, en voedingsstoffen voor planten en dieren;
 • houdt grond- en drinkwater vast en zuivert dit;
 • zorgt voor een basis om op te bouwen en om landbouw en bosbouw op te bedrijven;
 • filtert chemische stoffen en zet deze om in onschadelijke stoffen;
 • kan cultuurhistorie bevatten (archeologie);
 • beschermt tegen overstromingen.

Wilt u hiermee aan de slag of er meer over lezen? Kies uit een van de vijf onderwerpen hieronder.

Aanbevelingen

U wilt aan de slag met thema Milieukwaliteit. Dan vindt u hier op een rij waar u zoal aan kunt denken.

Lees meer

Praktijkvoorbeelden

Hier vindt u voorbeelden waar milieukwaliteit kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Lees meer

Organisaties

Veel organisaties zijn actief op het terrein van milieukwaliteit en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken.

Lees meer

Instrumenten

Kijk hier voor een overzicht van handreikingen om milieukwaliteit in te zetten voor een gezonde leefomgeving.

Lees meer

Meer weten?

Lees hier wat er onderzocht en gepubliceerd is over milieukwaliteit en gezondheid en hoe dit te realiseren valt.

Lees meer