CR - Sport en spelen


CR - Proces


CR - Openbare ruimte


CR - Miliieukwaliteit


CR - Home


CR - Groen en Water


CR - Gezonde Mobiliteit


CR - Externe Veiligheid


CR - Binnenmilieu


CR - Algemeen

Algemeen GezondOntwerpWijzer


Openbare Ruimte en een gezonde leefomgeving

De openbare ruimte is het geheel van alle voor publiek vrij toegankelijke ruimten zoals straten, pleinen, parken, parkeerplaatsen, winkelcentra en sportvelden.

Als de openbare ruimte van goede kwaliteit is, kan dit een positieve invloed hebben op de gezondheid,
omdat:

  • mensen gestimuleerd worden om te bewegen;
  • ontspanningsmogelijkheden en recreatieve mogelijkheden het welbevinden van mensen positief beïnvloeden;
  • het positief bijdraagt aan de veiligheid en/of de beleving daarvan;
  • bewoners hierdoor sterker betrokken raken bij hun buurt, wat de sociale cohesie versterkt.

Wilt u hiermee aan de slag of er meer over lezen? Kies uit een van de vijf onderwerpen hieronder.

Aanbevelingen

U wilt aan de slag met thema Openbare Ruimte. Dan vindt u hier op een rij waar u zoal aan kunt denken.

Lees meer

Praktijkvoorbeelden

Hier vindt u een aantal voorbeelden waar openbare ruimte kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Lees meer

Organisaties

Veel organisaties zijn actief op het terrein van openbare ruimte en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken.

Lees meer

Instrumenten

Ter inspiratie volgt hier voor een overzicht van handreikingen om de openbare ruimte gezond in te richten.

Lees meer

Meer weten?

Lees hier wat er gepubliceerd is over openbare ruimte en een gezonde leefomgeving en hoe dit te realiseren valt.

Lees meer