CR - Home


CR - Groen en Water


CR - Proces


CR - Binnenmilieu


CR - Externe Veiligheid


CR - Gezonde Mobiliteit


CR - Miliieukwaliteit


CR - Openbare ruimte


CR - Sport en spelen


CR - Algemeen

Algemeen GezondOntwerpWijzer


Procesaanpak

Bij het gezond ontwerpen en inrichten van de leefomgeving is de procesaanpak van belang voor een goed resultaat en draagvlak. Essentieel is om in een vroeg stadium inzicht te krijgen in het gewenste doel, de kansen, de risico's, de belangen, de eisen en verantwoordelijkheden.

Voor meer informatie over organisaties die zich met gezond ontwerp en inrichting van de leefomgeving bezighouden verwijzen we naar ‘organisaties' bij de verschillende thema's.

Wilt u hiermee aan de slag of er meer over lezen? Kies uit een van de vier onderwerpen hieronder.

Aanbevelingen

U wilt aan de slag met een gezonde leefomgeving. Dan vindt u hier op een rij waar u zoal aan kunt denken.

Lees meer

Praktijkvoorbeelden

Hier vindt u een aantal voorbeelden waarbij een goede organisatie kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Lees meer

Instrumenten

Ter inspiratie volgt een overzicht van handreikingen om een gezonde leefomgeving te creëren.

Lees meer

Meer weten?

Lees hier wat er onderzocht en gepubliceerd is over een gezonde leefomgeving en hoe dit te realiseren valt.

Lees meer