Meer weten?

Lees hier wat er gepubliceerd is over wijkaanpak en integraal gezondheidsbeleid in theorie en praktijk. 

Effecten van beleidsmaatregelen buiten het volksgezondheidsdomein op de gezondheid. Een verkennende studie
RIVM, Bilthoven, 2009
Literatuurstudie over het effect van maatregelen buiten het volksgezondheidsdomein op de gezondheid van de bevolking.

Experiment Gezonde Wijk
Rijksoverheid
Website over experiment om te stimuleren dat buurten meer gezonde bewoners hebben en beschikken over een gezonde leefomgeving en goede zorg. Dertien gemeenten doen hieraan mee. Bevat publicaties over resultaten en ervaringen.

Gezondheidseffectschatting. Integraal gezondheidsbeleid: theorie en toepassing.
RIVM, Bilthoven, 2004
Deze publicatie beschrijft de werkwijze van een gezondheidseffectschatting. De theoretische beschrijving wordt geïllustreerd met concrete voorbeelden uit de praktijk. In de bijlagen vindt de lezer checklists om een gezondheidseffectschatting uit te voeren.

 

Netwerk gezonde leefomgeving
TNO, Leiden, 2009
Overzicht van organisaties en netwerken (met hun diensten, producten en projecten) die in Nederland actief zijn op het gebied van een gezonde leefomgeving, op basis van gesprekken in het veld. Met samenvattingen van de belangrijkste documenten van de betrokken actoren.

Upstream policy Research on health and Behaviour Across disadvantaged Neighbourhoods in the Netherlands(URBAN40)
Universiteit Maastricht, AMC, RIVM
Onderzoek naar de vraag of investeren in de wijk ook investeren in een betere gezondheid van de bewoners betekent. Veertig krachtwijken worden vergeleken met veertig controlewijken en circa tweeduizend personen worden in de tijd gevolgd in tien krachtwijken en tien controlewijken.

Integraal gezondheidsbeleid: theorie en toepassing
RIVM, Bilthoven, 2007
Publicatie met overzicht van de verschillende aspecten van integraal gezondheidsbeleid.

   


                                                                                                         

 

Bron: de Nationale Beeldbank / Berbara Houweling