Praktijkvoorbeelden

Er zijn in Nederland veel mooie voorbeelden te vinden, hoe een goede organisatie kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving. Hier vindt u er een aantal.

Afrikaanderplein, Rotterdam
Het Afrikaanderplein in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord is geherstructureerd en omvat speelpleinen, sportvelden, een horecaterras en ruimte voor de markt. Het middengedeelte is groen ingericht met paden, een waterpartij en speelweides. Het park heeft een botanische tuin en een vogeltuin. Er zijn picknickplekken, een sportkooi en een speeltuin. Bij deze herstructurering heeft de deelgemeente samengewerkt met het onderwijs, het sociaal-cultureel werk, het opbouwwerk, zelforganisaties en geïnteresseerde bewoners.
De gemeente Rotterdam zorgt voor het fysiek beheer van het park en met de dienst Stadstoezicht en de politie zijn afspraken gemaakt over het toezicht. Voor het sociaal beheer zijn in overleg met bewoners afspraken gemaakt over gebruiksregels en is een parkmeester aangesteld.

GWL-terrein, Amsterdam
Op het terrein van het voormalige gemeentelijk drinkwaterleidingbedrijf in Amsterdam is in samenwerking met bewoners een milieuvriendelijke, autovrije en kindvriendelijke woonwijk gerealiseerd. Deze markeert de grens tussen de woonblokken van de Staatsliedenbuurt en bedrijven aan de westkant. Enkele oude gebouwen en een watertoren bleven bewaard. De groenstructuur is in de wijk geïntegreerd, inclusief volkstuinen, speelpleinen en fiets- en wandelpaden.
 

 

EVA-Lanxmeer, Culemborg
De wijk EVA-Lanxmeer is ontstaan uit een particulier initiatief tot een duurzame en milieubewuste samenleving. Toekomstige bewoners hebben de wijk mee vormgegeven. Alle bewoners zijn lid van een bewonersvereniging, die voor een groot deel de buitenruimte beheert. De gebouwen worden verwarmd en gekoeld met spoelwater en water wordt geborgen op vegetatiedaken. Op waterpleinen en bij slootjes kunnen kinderen spelen en verkoeling zoeken op warme dagen. Het regenwater wordt er vastgehouden, het grijswater wordt decentraal gezuiverd en de buitenruimte is ecologisch ingericht. Er zijn duurzame materialen gebruikt en het energiegebruik is laag. Er is een zorgboerderij voor oudere agrariërs en een ecologische stadsboerderij voor voedselproductie en contact met de natuur. Er zijn vier met elkaar verbonden groenzones. Bewoners kweken eigen groente en fruit.

Roombeek, Enschede
Na de vuurwerkramp in Enschede in 2000 heeft de gemeente Enschede een ontwikkelingsplan opgesteld voor de herbouw van de wijk, inclusief grootschalige verbetering van enkele omliggende woonwijken. Hierbij konden alle direct betrokkenen (bewoners en ondernemers) een sterke inbreng geven. Hoofddoel was dat bewoners mochten bepalen hoe de wijk er uit gaat zien. De uitkomst van dat proces was de start voor de stedenbouwkundige.