CR - Sport en spelen


CR - Proces


CR - Openbare ruimte


CR - Miliieukwaliteit


CR - Home


CR - Groen en Water


CR - Gezonde Mobiliteit


CR - Externe Veiligheid


CR - Binnenmilieu


CR - Algemeen

Algemeen GezondOntwerpWijzer


Sport en Spelen en een gezonde leefomgeving

Sporten en spelen hebben een positieve invloed op de gezondheid van mensen, omdat ze:

  • overgewicht en daarmee samenhangende ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en kanker helpen voorkomen;
  • goed zijn voor de motorische ontwikkeling van kinderen;
  • de lenigheid en zelfredzaamheid van ouderen bevorderen;
  • het ziekteverzuim onder werknemers verlagen en hun werktevredenheid en productiviteit juist bevorderen;
  • eenzaamheid en isolement helpen voorkomen.

Wilt u hiermee aan de slag of er meer over lezen? Kies uit een van de vijf onderwerpen hieronder.

Aanbevelingen

U wilt aan de slag met het thema Sport en Spelen. Dan vindt u hier op een rij waar u zoal aan kunt denken.

Lees meer

Praktijkvoorbeelden

Hier vindt u een aantal voorbeelden waar Sport en Spelen bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Lees meer

Organisaties

Veel organisaties zijn actief op het terrein van sport en spelen en delen hun kennis en ervaring in kennisnetwerken.

Lees meer

Instrumenten

Kijk hier voor een overzicht van handreikingen om Sport en Spelen in te passen in een gezonde leefomgeving.

Lees meer

Meer weten?

Lees hier wat er al is onderzocht en gepubliceerd over Sport en Spelen in de leefomgeving en hoe dit is te realiseren.

Lees meer