Atlas toont samenhang van thema's

Er wordt druk gewerkt aan de Omgevingswet, terwijl er ook flinke arbeid wordt verricht aan de Atlas Leefomgeving. Ze liggen min of meer in elkaars verlengde. Edward Stigter is directeur van Eenvoudig Beter, de organisatie die zich bezighoudt met de voorbereidingen van de nieuwe Omgevingswet. Wij spreken hem op een half bewolkte meiochtend over de zoektocht naar de plek die de Atlas kan gaan innemen in het zogeheten Digitale Stelsel Omgevingswet.


Heel veel data

Wie de Atlas Leefomgeving kent, weet dat er een heleboel informatie in staat. Edward: "Zo'n 80 of 90 procent van de Omgevingswet wordt gedekt door de kaarten in de Atlas. Er zijn ook onderwerpen die wél in de wet komen en niet in de Atlas zitten, zoals Bouw en Afval. Dat geldt ook voor de andere kant; er zijn onderwerpen die niet in de Omgevingswet komen, maar wél in de Atlas zitten, zoals Licht. Eén van de doelen van de nieuwe wet is dat er veel meer samenhang wordt gecreëerd tussen allerlei thema's en dat er meer gestuurd kan worden op samenhang. In de Atlas Leefomgeving zie je die samenhang al heel goed."


Luchtkwaliteit als mooi voorbeeld

Edward Stigter vertelt over de andere doelen die de nieuwe Omgevingswet behelst, zoals een snellere besluitvorming en lagere onderzoekslasten. "Je krijgt een snellere procedure door de informatie toegankelijk, breed en betrouwbaar beschikbaar te stellen. De gegevens moeten daarbij aan bepaalde eisen voldoen, ook wel ‘Raad-van-State-proof' genoemd. "Edward verwijst naar de perikelen rond fijnstof. Destijds is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit opgezet en een monitoringstraject. Iedereen kan sindsdien toetsen aan die betrouwbare informatie. "Onze ambitie is dat je op de volle breedte van de leefomgeving naar standaarden gaat zoals de kwaliteit van de lucht." Er is dus nog wel een verschil tussen wat de Atlas is en wat de ambities zijn.


Eén portaal voor alles

Voor de uitvoering van de Omgevingswet is het belangrijk dat de juiste informatie met één klik op de kaart beschikbaar is voor de gebruiker, een loket waar iedereen terecht kan. "Het eindplaatje van het digitale stelsel voor de Omgevingswet, is dat alle functionaliteiten in één systeem zitten. Dus dat je alle betrouwbare informatie én de aanvragen van vergunningen en dergelijke in één portaal kunt vinden. Mogelijk wordt dat de Atlas Leefomgeving, maar dat weten we nu nog niet. Er kunnen ook allerlei zaken geïntegreerd worden. We gaan in ieder geval de komende jaren kijken waar de Atlas al aan voldoet en waar aanvullende investeringen nodig zijn om de betrouwbaarheid prima op orde te krijgen."


Op expeditie

Wat dat betreft is het voorlopig een zoektocht. Een spannende reis, waarbij Edward er vooral ook voor wil waken dat over een aantal jaar over de Atlas gesproken wordt over ‘iets van vroeger'. "De energie en ervaringen van de Atlas Leefomgeving moeten we verbinden in het Digitale Stelsel. Bovendien is het onwenselijk als je de vele nuttige informatie over thema's die niet in de wet komen, straks helemaal kwijt bent." Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn.