In het kort

Wat ziet u?

U ziet hier in kleuren aangegeven van wie welke wegvakken zijn: Rijk, provincie, gemeente of waterschap. Echter, alleen voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of nummer. Ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen zijn, indien voorzien van een straatnaam, in deze kaart opgenomen. In totaal beslaat dit bestand ongeveer 145.000 kilometer gedigitaliseerde wegvakken.

Gezondheid

De wegbeheerder is verantwoordelijk voor onderhoud, gladheidsbestrijding etc. Goed onderhouden wegen komen de verkeersveiligheid ten goede.

Wat doet de overheid

De overheid beheert en faciliteert onze wegen en stelt fondsen beschikbaar.

Laatst bewerkt: 2-08-2017

Over de kaart

De kaart is gemaakt door Rijkswaterstaat. Dit wegenbestand wordt elke maand geactualiseerd en bevat informatie over onder andere ligging, rijrichting, naam en hectometerpalen.

Actuele informatie over de staat van onze wegen, alle projecten die er lopen en actuele verkeersinformatie vindt u bij Rijkswaterstaat.

Ziet u een weg die in slechte staat is, breng de betreffende beheerder daar dan van op de hoogte.  Voor wat betreft gemeentelijke wegen kunt u in veel gevallen ook terecht op verbeterdebuurt.nl, waar opmerkingen kunnen worden ingevoerd.

Laatst bewerkt: 2-08-2017

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijkswaterstaat. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.