In het kort

Wilt u iets nieuws bouwen of een gebouw aanpassen en heeft u daarvoor een omgevingsvergunning nodig? Dan wordt uw plan getoetst aan eisen van welstand. Dat betekent dat een commissie kijkt of het bouwwerk wel binnen het straatbeeld past. De Commissie Ruimtelijke kwaliteit toetst of uw bouwplan aan de eisen voldoet.

De eisen waaraan een bouwplan moet voldoen staan in de welstandsnota. Met deze normen willen wij dat de ruimtelijke kwaliteit hetzelfde blijft. De normen van welstand van een gebouw gaan over: de plaatsing, de vorm, de verhoudingen (maatvoering), het materiaalgebruik, de kleur. Ieder gebied heeft zijn eigen welstandseisen. Op de Welstandskaart ziet u welke eisen in een gebied gelden.

Niet alle gebieden zijn even belangrijk voor het 'gezicht' van de gemeente Ede. Daarom is gekozen voor een indeling in gebieden met verschillende welstandsniveaus: bijzonder, soepel en welstandsvrij. 'Bijzonder' is voor gebieden die zeer beeldbepalend of anderszins waardevol zijn. Soepel is vooral voor de reguliere woonwijken en welstandsvrij voor gebieden waar we alleen aanbevelingen voor doen.

Over de kaart

Wij kennen drie welstandsniveau’s: bijzonder, soepel en welstandsvrij. Als uw plan in een welstandsvrij gebied ligt hoeft het plan niet op welstand getoetst te worden. Op deze kaart vindt u welk welstandsniveau voor uw plan van toepassing is.

Meer weten?

Zie voor meer informatie de Welstandsnota 2013.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Gemeente Ede. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.