Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in citizen science en meer wil weten over de nut en de noodzaak van citizen science.
 

Waarom deelnemen?

Citizen science wint aan terrein. Zo kan iedereen nu zelf metingen aan luchtkwaliteit doen met goedkope ‘sensoren'. Maar wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van citizen science? Na afloop van deze workshop heeft u hier een goed beeld van.
 

Wat gaat u doen?

Tegenwoordig zijn steeds vaker burgers betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt citizen science genoemd. Want burgers zijn in staat om met lokale kennis, creativiteit, extra rekenkracht, financiële middelen of dataverzameling bij te dragen aan de wetenschap. Momenteel zijn er al een paar honderd burgers in Nederland die de luchtkwaliteit meten. Soms in officiële projecten, geïnitieerd door lokale overheden, maar vaak ook op eigen initiatief. Luftdaten, een Duitse start-up, heeft over heel de wereld een paar duizend sensoren actief, waarvan er ook een groot aantal in Nederland staat. In deze sessie zullen we gezamenlijk ervaringen uitwisselen. Daarna deelt Henri zijn ervaringen vanuit het Samen Meten-project. In dit project staat het meten van de luchtkwaliteit door burgers met goedkope sensoren centraal.  Waarom meten burgers en wat willen ze weten van officiële instanties zoals het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu? Kunnen we alle individuele burgers bedienen of moeten er keuzes gemaakt worden? Na afloop van deze sessie heeft u een beter beeld van de (on)mogelijkheden van citizen science.

Over de spreker


 

Henri de Ruiter

Henri de Ruiter werkt als wetenschappelijk medewerker Innovatie Milieumonitoring bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hij onderzoekt of sensortechnologie kan bijdragen aan het luchtmeetwerk van de toekomst. Daarnaast ondersteunt hij verschillende overheden bij het inzichtelijk maken van de luchtkwaliteit in hun gebied.