Ronde 1: 11:45-12:30

 

 

Leefomgeving: straks bepalend bij woningkeuze?

Alex van Keulen / Makelaardij Almere
De bekendste makelaar van Nederland, Alex van Keulen (van oa het RTL4-programma Kijken zonder kopen) laat in deze workshop zien waarom het zo belangrijk is om de leefomgeving mee te nemen in de zoektocht naar een woning.
 
   

Van burgerinitiatief tot landelijk bedrijf: de Kidsbeweegroute

Magda Mali / directeur Kidsbeweegroute
De Kidsbeweegroute is een zelfstandige wandelroute voor en door kinderen. Educatie, lekker bewegen en plezier staan centraal. Magda Mali neemt deelnemers mee in de beweging van burgerinitiatief tot bedrijf met landelijke uitrol. Lees meer...
 
 

Brabantse Omgevingsscan zet gezondheid op de kaart

Inge van den Broek (GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst West-Brabant), Karen van den Bergh (GGD Hart voor Brabant) en Ruben Smeets (Telos)
De Brabantse Omgevingsscan (BrOS) combineert beschikbare data over de leefomgeving met de gezondheidsbeleving van Brabanders. Zo kan de BrOS als basis dienen bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie of het omgevingsplan. Lees meer...
 

Geluksatlas presenteert geluksplekken in Nederland

Liesbeth Paardekooper en Marion van Amelrooij / Geluksatlas
Recent deed de Geluksatlas onderzoek naar geluksplekken in Nederland. Wat zijn plaatsen waar mensen opladen en gelukkig zijn? En waarom juist daar? Tijdens deze workshop deelt de Geluksatlas haar bevindingen met de deelnemers. Lees meer...
 

Publieksparticipatie met de Atlas Leefomgeving

Marien de Bakker ( senior docent Geo Media & Design HAS en projectleider datalab Agrifood) en Wyko Coopman (GIS-consultant)  
Tijdens dit hands-on practicum leer je meer over publieke participatietools aan de hand van de resultaten van een afstudeeronderzoek van HAS-studenten (opleiding Geo Media Design) en de tool Maptionnaire. Tijdens dit practicum wordt data uit de Atlas gebruikt. Lees meer...
 

Zet guerrilla marketing in voor betere leefomgeving

Frank Paats (conceptmaker /senior Art Director/expert guerrilla marketing)
In deze workshop leer je van guerrilla marketing-expert Frank Paats hoe je deze marketingtechniek kunt inzetten voor meer veiligheid, betrokkenheid en plezier in de directe leefomgeving van mensen. Met beperkte middelen en met een flinke dosis originaliteit en lef burgers in beweging brengen. Lees meer...
 

Kom de klimaat 'pizzabodem' proeven en bakken

Nicole Segers (Creation2Creation) en Thomas Jansen (landschapsarchitect en gebiedsinnovator klimaat, milieu en ruimte)
In deze workshop maken Nicole en Thomas vier klimaateenheden van Brabant op een creatieve wijze beleefbaar. Zo vertalen zij het  technische begrip 'Lagenbenadering' naar een ‘pizza-bodem proeverij' voor de klimaatsmaken van Brabant. Lees meer...
 

Krijg inzicht in de voordelige effecten van groen in de stad

Remon Koopman (wetenschappelijk medewerker RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Ton de Nijs (projectcoördinator Atlas Natuurlijk Kapitaal)
Tijdens deze sessie worden de resultaten van de Groenvisie-case in Amsterdam gepresenteerd. Ook wordt de nieuwe demo van de Groene Batenplanner gedemonstreerd. Daarnaast maakt u kennis met de mogelijkheden van het Natuurlijk Kapitaal Model en de Groene batenplanner. Lees meer...

 

Ronde 2: 13:30-14:15

 

Leer van de dronemetingen in de Loonse en Drunense duinen

Maurits Doorlandt (milieukunde docent en onderzoeker bij het lectoraat Biobased energy), Lonne van Doorne en Ben Sinnige (studenten Avans)
Studenten van de Avans Hogeschool brachten onder andere op basis van metingen met een drone de ontwikkeling van de vegetatie in de Loonse en Drunense duinen in kaart.  In deze workshop vertellen zij over de resultaten van dit mooie onderzoek.

Hoe maak je met bestaande elementen nieuwe beweegroutes?

Menno Faber (Stichting Vrij Deventer, directeur Schaal10)
In deze workshop leer je van Menno Faber hoe je beweegroutes van bestaande elementen maakt om mensen in de openbare ruimte meer te laten bewegen. En hoe je door inwoners hierbij te betrekken de sociale cohesie kunt versterken. Lees meer...
 
 

Grensontkennend samenwerken aan informatie over de leefomgeving

Corine Quarles van Ufford (senior user Atlas Leefomgeving/projectleider contentregie informatie over de Leefomgeving DSO-V)
Presentatie van en in gesprek over recente ontwikkelingen van de grensoverschrijdende samenwerking van Atlas Leefomgeving met Umwelt portal NRW en het verhaal van informatie in het digitaal stelsel omgevingswet. Lees meer...
 

Samen aan de slag met website gezondeleefomgeving.nl!

Hanneke Kruize (senior onderzoeker gezonde leefomgeving RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Yvonne Mulder (senior milieu & gezondheidswetenschapper RIVM) en Dieneke Schram-Bijkerk (senior milieugezondheidsonderzoeker RIVM)
In deze sessie presenteren we de vernieuwde website Gezondeleefomgeving.nl. Daar ontdekt u hoe u kunt (samen)werken aan (thema's van) een gezonde leefomgeving. Daarbij zoomen we ook in op specifieke thema's als fietsen en wandelen. Lees meer...
 

Bereiken en betrekken: wat werkt in kwetsbare wijken?

Chandra Verstappen, strategisch adviseur/projectleider 'Inwoner in de hoofdrol' bij Pharos
In deze sessie ziet u aan de hand van mooie voorbeelden hoe u inwoners bij het maken van beleid kunt betrekken. Ook inwoners die minder vaak mee doen! U krijgt praktische tips mee waarmee u morgen aan de slag kunt. Lees meer...
 

Ontwerp de nieuwe Atlas Leefomgeving! (ronde 2 en 3)

Frank Paats (conceptmaker /senior Art Director/expert Guerrilla Marketing)
Ga jij de uitdaging aan? Help mee de Atlas nog toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor gebruikers. Tijdens deze workshop ga je met ontwerper Frank Paats aan de slag met de Design Thinking Methode.  Deze methode stelt de behoefte van de eindgebruiker centraal. Doel is om tijdens deze ontwerpsessie vanuit een aantal gebruikpersperspectieven te komen tot een nog betere Atlas. Lees meer...
 

Hoe maak je een dorp of wijk energieneutraal?

Vincent Snels (initiatiefnemer/projectleider Hedikhuizen Duurzaam) en Eugine-Emile Kuis (mede-initator en bestuurslid Hedikhuizen Duurzaam)
Inwoners van en bedrijven in het dorp Hedikhuizen werken samen om te komen tot een energieneutraal dorp. Hoe hebben zij dat aangepakt? En is deze aanpak mogelijk ook toe te passen voor andere dorpen en wijken? Lees meer...
 

Register Externe Veiligheidsrisico's: transparant communiceren

Petra van der Werf (adviseur Ambient en facilitator communicatieteam Register Externe Veiligheidsrisico's)
Er is een Register Externe Veiligheidsrisico's (REV) op komst. Dat zegt het Besluit kwalititeit leefomgeving dat onder de Omgevingswet is opgesteld. In deze sessie leert u hoe het REV zich gaat ontwikkelen en kunt u meedenken in de ontwikkeling van het REV. Lees meer...

 

Wandel mee met de Geluksbelevenisroute (ronde 2 en 3)

Liesbeth Paardekooper en Marion van Amelrooij / Geluksatlas
Maak kennis met geluksplekken in Eindhoven tijdens de Geluksbelevenisroute. De inwoners van Eindhoven selecteerden deze  geluksplekken onder begeleiding van geluksexpert Leo Bormans en de Fontys Hogeschool. Lees meer...
 

 

Ronde 3: 14:45-15:30

 

Voel u weer even kind en help de Junior Atlas mee ontwerpen

Martijn Noomen en Jill IJperlaan (vierdejaarsstudenten Geo Media & Design aan de HAS Hogeschool te 's Hertogenbosch)
Deze sessie daagt u uit mee te denken over het ontwerp voor de Junior Atlas.  De Junior Atlas is bedoeld voor basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 en 8. Leerlingen kunnen zelf op ontdekkingstocht gaan en spelenderwijs leren. De Junior Atlas is het afstudeerproject van de workshopleiders. Lees meer...
 
 

Hoe krijg je burgers in beweging voor het klimaat?

Joyce van Geest (research consultant SAMR) en Marjolein van Kouterik (senior consultant SAMR)
Hoe krijg je mensen in actie voor het vergroenen van hun tuin om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen? Dan moet je ze eerst leren begrijpen. Dat kan met het wetenschappelijke BSR (Brand Strategy Research)-model op basis van demografie (postcode), gedrag, houding en de behoefte en motieven van mensen. Lees meer...

 

Inzicht in kwaliteit van gegevens

Danny Greefhorst (informatie-architect bij RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
De Omgevingswet heeft als ambitie dat iedereen meer inzicht krijgt in de leefomgeving en de regels die daarin gelden. Dit stelt eisen aan de kwaliteit van informatie over de leefomgeving. Danny laat zien wat gegevenskwaliteit is en hoe je dat kunt beschrijven. Hij faciliteert een gezamenlijke verkenning naar wat je zou willen zien als afnemer in de metadata. Lees meer...
 

Samen meten: citizen science in praktijk

Henri de Ruiter / wetenschappelijke medewerker RIVM
Deze workshop gaat over het nut en de noodzaak van citizen science. De workshopleider deelt zijn ervaringen vanuit het Samen Meten-project. In dit project staat het meten van de luchtkwaliteit door burgers met goedkope sensoren centraal. Inmiddels meten een paar honderd burgers in Nederland de luchtkwaliteit. Wat leert het RIVM hiervan? En wat leren burgers zelf? Na afloop van deze sessie heeft u een beter beeld van de (on)mogelijkheden van citizen science. Lees meer...
 

Gedragsfactoren in kaart: hoe krijg je inwoners mee in beweging?

Janna de Graaf  (gedragsexpert bij SHIFT Gedragsverandering)
Waarom gedragen mensen zich zoals ze doen? En hoe pak je het aan als je dit gedrag wilt veranderen? Deze workshop geeft inzicht in belangrijke factoren voor klimaatadapatief gedrag. Ook leer je een model te maken die de basis is voor een werkende aanpak. Lees meer...
 

Ontwerp de nieuwe Atlas Leefomgeving! (ronde 2 en 3)

Frank Paats (conceptmaker /senior Art Director/expert Guerrilla Marketing)
Ga jij de uitdaging aan? Help mee de Atlas nog toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor gebruikers. Tijdens deze workshop ga je met ontwerper Frank Paats aan de slag met de Design Thinking Methode.  Deze methode stelt de behoefte van de eindgebruiker centraal. Doel is om tijdens deze ontwerpsessie vanuit een aantal gebruikpersperspectieven te komen tot een nog betere Atlas. Lees meer...
 

Burgerparticipatie in KCNL-projecten

Ger van Laak (Regional Businessdeveloper KCNL regio Limburg en Noord-Brabant) en Nick Pruijn ( Regional Businessdeveloper KCNL regio Zuid West-Nederland) 
Deelnemers gaan actief met elkaar aan de slag met (tussen) producten en vraagstukken. Op welke welke wijze participeren burgers, professionals en studenten groen onderwijs in de projecten van Kenniscentrum voor Natuur en Leefomgeving? En hoe dragen zij daarmee bij aan de transities in de huidige samenleving? Lees meer...
 

Ga het gesprek aan met de Leefplekmeter!

Annelies Acda / adviseur Gezond In... bij Pharos
De Leefplekmeter is een instrument om met inwoners in gesprek te gaan over hun kern, wijk of buurt. In deze workshop ga je zelf aan de slag met de Leefplekmeter en weet je hoe en waarom je deze kunt inzetten in jouw werkgebied. Lees meer
 

Wandel mee met de Geluksbelevenisroute (ronde 2 en 3)

Liesbeth Paardekooper en Marion van Amelrooij / Geluksatlas
Maak kennis met geluksplekken in Eindhoven tijdens de Geluksbelevenisroute. De inwoners van Eindhoven selecteerden deze  geluksplekken onder begeleiding van geluksexpert Leo Bormans en de Fontys Hogeschool. Lees meer...