De kaart geeft een overzicht van de vast opgestelde zendantennes in Vlaanderen zoals bedoeld in Vlarem II, Artikel 6.10.2.2. §1 door de verwijzing naar de goedgekeurde conformiteitsattesten. Goedgekeurde conformiteitsattesten zijn terug te vinden op basis van hun locatie.

De kaart is reeds beschikbaar sinds januari 2014. Sinds februari 2019 werd de structuur van de kaart gewijzigd. De locaties van het zwaartepunt van de dossiers worden weergegeven als een punt. De kaart wordt dagelijks geactualiseerd door nieuw goedgekeurde conformiteitsattesten toe te voegen. Het veld conformiteitsattest bevat een link die toelaat om de afgeleverde conformiteitsattesten in pdf-formaat te downloaden.

De kaart is een weergave van de locaties waar zendantennes zoals bedoeld in Vlarem II, Artikel 6.10.2.2. §1 voorkomen. Via deze kaart kunnen de goedgekeurde conformiteitsattesten voor vast opgestelde zendantennes in Vlaanderen worden geraadpleegd. De kaart met puntlocaties wordt dagelijks geactualiseerd door het Vlaams Planbureau voor Omgeving. Burgers kunnen deze kaart raadplegen op de website van departement omgeving (https://www.lne.be/kaart-zendantennes). Op deze site kunnen burgers de zendantennes terugvinden en hun goedgekeurde conformiteitsattest raadplegen. De kaart met zijn verwijzing naar de conformiteitsattesten vormt het kadaster van vast opgestelde zendantennes volgens de bepalingen uit Vlarem II, Artikel 2.14.3.2.