In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u hoeveel mensen na een tekenbeet met een rode vlek of ring op de huid door de huisarts zijn gezien in 2014. Dit is een eerste symptoom van de ziekte van Lyme. In de rode gebieden zijn de meeste gevallen gemeld.

Gezondheid

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de beet van een teek die de spirocheet Borrelia burgdorferi sensu lato bij zich draagt. Sinds begin jaren negentig doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoek naar het voorkomen van tekenbeten en erythema migrans: een karakteristieke vroege manifestatie van de ziekte van Lyme. De incidentie van huisartsconsulten voor tekenbeten en erythema migrans is sterk toegenomen tussen 1994 en 2014, ondanks geïntensiveerde preventiecampagnes. Uit de meest recente peiling onder huisartsen bleek dat zij in 2014 ongeveer 82.000 patiënten met tekenbeten in hun praktijk zagen en 23.500 mensen met erythema migrans diagnosticeerden. Circa 1.400 mensen werden in 2014 gediagnosticeerd met gedissemineerde Lyme-borreliose (zoals Lyme-neuroborreliose, Lyme-artritis).

Vaak is de ziekte van Lyme goed te behandelen, maar in 2014 hielden naar schatting 1000 tot 2.500 mensen langdurig klachten na behandeling zoals vermoeidheid, pijn of concentratiestoornissen. Het RIVM onderzoekt mogelijke oorzaken van een ernstig beloop van de ziekte van Lyme samen met AMCAcademisch Medisch Centrum Amsterdam, Radboudumc en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Mensen die beginnen met een antibioticakuur tegen de ziekte van Lyme kunnen zich aanmelden voor dit onderzoek via de huisarts of op de tekenradar. Hun gezondheid wordt dan een jaar lang gevolgd.

Zie ook Hofhuis et al. (2016) voor meer informatie over deze kaart.

(Laatst gewijzigd: 19-06-2017)

Over de kaart

De kaart is gemaakt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor het jaar 2014. In de kaart is weergegeven hoeveel mensen met een rode huiduitslag door de huisarts zijn gezien. Een rode vlek/ring op de huid is een bewijs van de ziekte van Lyme, maar in ongeveer 15% van alle gevallen van de ziekte van Lyme verschijnt er geen rode uitslag op de huid.

De kleur in de legenda geeft het aantal ziektegevallen per 100.000 inwoners.

In deze publicatie vindt u meer informatie over de kaart.

(Laatst gewijzigd: 19-06-2017)

Meer weten?

Kijk hier voor meer informatie over tekenbeten.

Hier vindt u meer informatie over de kaart.

(Laatst gewijzigd: 19-06-2017)

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.