In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u een overzicht van de zwembaden in Nederland. Dit kunnen openbare zwembaden zijn (blauwe stippen), besloten zwembaden (rode stippen), of semi-openbare zwembaden (gele stippen). Wanneer het type zwembad onbekend is, is dit weergegeven met een grijze stip.

Besloten en semi-openbare zwembaden horen vaak bij een hotel, vakantiepark, sauna of fitnesscentrum. Bij besloten zwembaden kunt u alleen zwemmen als u op de locatie overnacht of lid bent van het centrum. Bij semi-openbare zwembaden kunt u (op bepaalde tijdstippen of in bepaalde perioden) ook losse kaartjes voor het zwembad kopen.

Gezondheid

In zwembaden kunt u zwemmen en sporten. Sommige zwembaden bieden zwemlessen en -cursussen aan. Bijna alle kinderen in Nederland halen een zwemdiploma en toch zijn er zorgen over de zwemveiligheid van kinderen. Iedere zomer worden deze zorgen weer gevoed door berichten in de media over verdrinkingen en signalen vanuit o.a. Reddingsbrigade Nederland. Binnen het project NL Zwemveilig wordt nieuwe en bestaande kennis over leren zwemmen en zwemveiligheid verzameld en gedeeld. Zwemmen is een vorm van bewegen. Bewegen is gezond voor alle leeftijdsgroepen. Het verlaagt het risico op chronische ziekten als diabetes en hart- en vaatziekten, depressieve symptomen en -bij ouderen- botbreuken. Hoe meer tijd mensen besteden aan bewegen, hoe gunstiger de effecten.

Zwembaden zijn ook een ontmoetingsplek. Sociale contacten en het gevoel ergens bij te horen zijn belangrijk voor onze gezondheid, omdat het eenzaamheid vermindert. Eenzaamheid kan leiden tot psychische aandoeningen, dementie en hartziekten.

Wat kunt u zelf doen?

Beweeg voldoende. Volgens de beweegrichtlijnen zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen. Rustig zwemmen valt hier ook onder. Ook worden spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen, zoals kracht- en conditietraining.

Kunt u niet (goed) zwemmen? Dan kunt u een cursus of zwemlessen volgen. Veel zwembaden bieden ook zwemlessen voor volwassenen aan.

Over de kaart

Deze kaart is ontwikkeld door de Atlas Leefomgeving. De gegevens komen uit het Databestand SportAanbod (DSA), een landelijk databestand met gegevens over ruim 24.000 sportaccommodaties in Nederland. Het DSA wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is in beheer van het Mulier Instituut.

De accommodatiegegevens uit het DSA worden uitgewisseld en gesynchroniseerd met sportbonden, provinciale sportraden, gemeenten en overige partijen (o.a. Kadaster, Kamer van Koophandel, Locatus). Daarnaast controleert het Mulier Instituut zelf actief de accommodatiegegevens (o.a. via internet, actuele luchtfoto’s en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)) en volgt berichtgeving over nieuwbouw of sluiting van accommodaties.

Klopt de kaart volgens u niet met de actuele situatie? Laat het ons dan weten via de contactpagina.

Deze bijsluiter is opgesteld door de Atlas Leefomgeving in overleg met het Mulier Instituut en is voor het laatst bewerkt op 01-12-2018.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Mulier Instituut. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.