Colofon

 

De Atlas Leefomgeving komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met provincies, gemeenten en diverse kennisinstituten zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en het RIVM.

De Atlas Leefomgeving is nog volop in ontwikkeling. De Atlas heeft in maart 2016 een make-over gekregen en bevat volop informatie over onder andere asbest, geluid, groen, lucht, veiligheid en water. En op 31 maart 2016 is het nieuwe onderwerp Natte Koeltorens geintroduceerd.

De Atlas Leefomgeving bevat zowel regionale als landsdekkende kaarten die continue worden aangevuld en geactualiseerd. De techniek achter de Atlas is ook nog altijd in ontwikkeling. Als u opmerkingen of tips heeft, of fouten constateert, horen wij dit graag. Wij gebruiken dit om de Atlas te verbeteren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Fotomateriaal
Een groot deel van het fotomateriaal is afkomstig van de Nationale Beeldbank.  Overig beeldmateriaal  is privĂ© eigendom.

Correspondentieadres 
E-mail: atlasleefomgeving@rivm.nl

Beheer
Functioneel beheer: RIVM in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Hosting en Technisch Beheer: Geodan.

Redactie
Het RIVM verzorgt de eindredactie van de Atlas Leefomgeving. U kunt de redactie documenten zoals persberichten en nieuwsbrieven mailen via  contact .

Gebruikersonderzoek
De Atlasorganisatie laat de website regelmatig testen op gebruiksvriendelijkheid. De aanbevelingen uit het onderzoek worden meegenomen in de volgende versies van de Atlas. Zo werken we aan een optimaal gebruiksvriendelijke website.

Functioneel Ontwerp
RIVM, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Realisatie
Geodan, Alterra