De Atlas Leefomgeving geeft informatie over de kwaliteit van de leefomgeving. De informatie is beschikbaar gesteld door overheden zoals gemeenten, provincies en het Rijk.

Indien u een vraag heeft kunt u kijken of deze wordt beantwoord op de pagina met veelgestelde vragen. Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden op deze website, kunt u uw vraag per e-mail stellen naar atlasleefomgeving@rivm.nl

Vragen, opmerkingen of suggesties over deze website

Opmerkingen en/of suggesties over de werking van deze website zijn ook van harte welkom.

Als u niet akkoord gaat, kan uw vraag niet in behandeling worden genomen. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het reageren op uw bericht. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Informatie hierover vindt u in onze privacy-verklaring. Dit formulier handelen wij af conform de e-mailgedragslijn voor overheden . Daarin staat beschreven hoe de overheid omgaat met het afhandelen en bewaren van e-mail.