Iedereen reist graag snel van A naar B. In het drukbevolkte Nederland hoor je daardoor bijna overal verkeer. Er zijn nog meer geluidsbronnen, bijvoorbeeld windmolens. Geluid in onze woonomgeving kan hinderlijk zijn en de slaap verstoren. Geluid kan ook leiden tot andere gezondheidsklachten, zoals hoge bloeddruk. Plekken met prettige geluiden helpen juist om te herstellen van stress.  

Wegverkeer

Verkeer, vrachtauto's personen auto's op A2

Wegverkeer is de belangrijkste bron van geluidhinder. 

Vliegverkeer

Vliegtuig over flatgebouw van onderaf gezien

Naast wegverkeer is vliegverkeer een belangrijke bron van geluidhinder. 

Treinverkeer

Goederentrein rijdt onder viaduct door

Ruim 2 miljoen mensen in Nederland wonen minder dan 300 meter van het spoor. Dat kan overlast geven. 

Stiltegebieden & stadsgeluid

Watervalstructuur op een plein

In stiltegebieden wordt de rust bewaard en stadsgeluid wordt aangenamer met soundscaping. 

Windturbines

Een rij windturbines die vlakbij huizen staan

Nu we overschakelen op duurzame energie, zie je steeds meer windturbines. De wieken maken geluid dat hinder kan geven.

Kaarten

Geluid in Nederland Lcum kaart Totaal omgevingsgeluid

Voer je postcode in om te kijken hoeveel geluid er bij jou in de buurt is. Let op: dit is een schatting voor verschillende geluidbronnen samen. De kaart zegt niets over wat wel en niet mag volgens de normen. 

Kennis

Geluid microfoons stang

Hoeveel mensen hebben last van geluid? Heeft geluidsoverlast effect op mijn gezondheid?

Tips

Geluidswal van glas. De wolken zijn zichtbaar door het glas heen

Wat  kan je doen als je lawaaioverlast hebt?

Artikelen over geluid van de Atlas Leefomgeving