Totaal omgevingsgeluid

Geluid in Nederland Lcum kaart Totaal omgevingsgeluid

Dit is een schatting voor alle geluidbronnen samen. De kaart zegt niets over wat wel en niet mag volgens de normen. 

Wegverkeer

Geluid in Nederland van wegverkeer (Lden)

Kijk op onze kaart hoeveel geluid je hoort van wegen in jouw buurt volgens berekeningen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het gaat om het gemiddelde over 2017. 

Wegverkeer (‘s nachts)

Nachtelijk geluid in Nederland van wegverkeer (Lnight)

Slaap je slechter door lawaai? Bekijk hoeveel geluid de wegen ’s nachts (23 - 7 uur) maakten in 2017.

Snelwegen

De geluidsniveaus door verkeer op snelwegen per etmaal (24 uur), over 2016.  Dit is de kaart voor de Europese Richtlijn omgevingslawaai.

Snelwegen ('s nachts)

De geluidsniveaus door verkeer op snelwegen ’s nachts  (tussen 23 en 7 uur), over 2016.  Dit is de kaart voor de Europese Richtlijn omgevingslawaai. 

Windturbines

Geluid van Windturbines Lden

Bekijk hoeveel geluid windturbines maken. Dit is een schatting van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Voor het toetsen van geluidniveaus aan de normen is deze kaart niet geschikt. 

Treinverkeer

Geluid treinverkeer Lden

 Bekijk hoeveel geluid treinen maken. Dit is een gemiddeld geluidsniveau per etmaal (24 uur), over 2017. Dit is de kaart voor de Europese Richtlijn omgevingslawaai.

Treinverkeer (‘s nachts)

Geluid wegverkeer s nachts Lnight

Bekijk hoeveel geluid treinen ’s nachts maken. Dit is een gemiddeld geluidsniveau tussen 23 en 7 uur, over 2017. Dit is de kaart voor de Europese Richtlijn omgevingslawaai. 

Vliegverkeer

Geluid vliegverkeer Lden

Bekijk in welk gebied de geluidsniveaus van vliegverkeer boven de 48 of 58 dB Lden liggen. Het zijn gemiddelden over het jaar 2016.  

Ernstige geluidhinder

Wegen binnen de bebouwde kom

Kijk hoeveel mensen geluidhinder hebben in jouw buurt binnen de bebouwde kom (2016). Kaart met gegevens uit de Nationale Gezondheidsmonitors van de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst’en, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en CBSCentraal Bureau voor de Statistiek

Wegen buiten de bebouwde kom

Ernstige geluidhinder door wegen buiten de bebouwde kom (2016).

Vliegtuigen

Ernstige geluidhinder vliegtuigen kaart

Ernstige geluidhinder door vliegtuigen (2016). 

Treinen

Ernstige geluidhinder treinen kaart

Ernstige geluidhinder door treinen (2016).

Buren

Ernstige geluidhinder buren kaart

Ernstige geluidhinder door buren (2016).

Bromfietsen en scooters

Ernstige geluidhinder bromfietsen en scooters kaart

Ernstige geluidhinder door bromfietsen en scooter (2016).

Bedrijven en industrie

Ernstige geluidhinder bedrijven en industrie kaart

Ernstige geluidhinder door bedrijven en industrie (2016).