Kaarten over geluidsbelasting per etmaal (24 uur)

Wegverkeer

Geluid in Nederland van wegverkeer (Lden)

Kijk op onze kaart hoeveel geluid je hoort van wegen in jouw buurt. Dit heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) berekend met cijfers uit 2019-2021.

Treinverkeer

Geluid treinverkeer Lden

 Bekijk hoeveel geluid treinen maken. Dit is een gemiddeld geluidsniveau per etmaal (24 uur), over 2019. Dit is de kaart voor de Europese Richtlijn omgevingslawaai.

Vliegverkeer

Kaart vliegverkeer

Bekijk in welk gebied de geluidsniveaus van vliegverkeer boven de 48 of 58 dB Lden liggen. Het zijn gemiddelden over het jaar 2020.  

Windturbines

Geluid van Windturbines Lden

Bekijk hoeveel geluid windturbines maken. Dit is een schatting van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Voor het toetsen van geluidniveaus aan de normen is deze kaart niet geschikt. 

Omgevingsgeluid

Geluid in Nederland Lcum kaart Totaal omgevingsgeluid

Dit is een schatting voor verschillende geluidbronnen samen. De kaart zegt niets over wat wel en niet mag volgens de normen. 

Kaarten over geluidsbelasting 's nachts

Wegverkeer (‘s nachts)

Nachtelijk geluid in Nederland van wegverkeer (Lnight)

Slaap je slechter door lawaai? Bekijk hoeveel geluid de wegen ’s nachts (23 - 7 uur) maakten, berekend met cijfers uit 2019-2021.

Treinverkeer (‘s nachts)

Geluid wegverkeer s nachts Lnight

Bekijk hoeveel geluid treinen ’s nachts maken. Dit is een gemiddeld geluidsniveau tussen 23 en 7 uur, over 2019. Dit is de kaart voor de Europese Richtlijn omgevingslawaai. 

Kaarten over ernstige geluidshinder

Wegen binnen de bebouwde kom

Ernstige geluidhinder wegverkeer minder dan 50 kmu geluid

Kijk hoeveel mensen geluidhinder hebben in jouw buurt binnen de bebouwde kom (2020). Kaart met gegevens uit de Nationale Gezondheidsmonitors van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Wegen buiten de bebouwde kom

Ernstige geluidhinder door wegen buiten de bebouwde kom (2020).

Vliegtuigen

Ernstige geluidhinder vliegtuigen kaart

Ernstige geluidhinder door vliegtuigen (2020). 

Treinen

Ernstige geluidhinder treinen kaart

Ernstige geluidhinder door treinen (2020).

Buren

Ernstige geluidhinder buren kaart

Ernstige geluidhinder door buren (2020).