Totaal omgevingsgeluid

Geluid in Nederland Lcum kaart Totaal omgevingsgeluid

Dit is een schatting voor alle geluidbronnen samen. De kaart zegt niets over wat wel en niet mag volgens de normen. 

Wegverkeer

Geluid in Nederland van wegverkeer (Lden)

Kijk op onze kaart hoeveel geluid je hoort van wegen in jouw buurt volgens berekeningen van het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het gaat om het gemiddelde over 2017. 

Wegverkeer (‘s nachts)

Nachtelijk geluid in Nederland van wegverkeer (Lnight)

Slaap je slechter door lawaai? Bekijk hoeveel geluid de wegen ’s nachts (23 - 7 uur) maakten in 2017.

Windturbines

Geluid van Windturbines Lden

Bekijk hoeveel geluid windturbines maken. Dit is een schatting van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Voor het toetsen van geluidniveaus aan de normen is deze kaart niet geschikt. 

Treinverkeer

Geluid treinverkeer Lden

 Bekijk hoeveel geluid treinen maken. Dit is een gemiddeld geluidsniveau per etmaal (24 uur), over 2017. Dit is de kaart voor de Europese Richtlijn omgevingslawaai.

Treinverkeer (‘s nachts)

Geluid wegverkeer s nachts Lnight

Bekijk hoeveel geluid treinen ’s nachts maken. Dit is een gemiddeld geluidsniveau tussen 23 en 7 uur, over 2017. Dit is de kaart voor de Europese Richtlijn omgevingslawaai. 

Vliegverkeer

Geluid vliegverkeer Lden

Bekijk in welk gebied de geluidsniveaus van vliegverkeer boven de 48 of 58 dB Lden liggen. Het zijn gemiddelden over het jaar 2016.  

Ernstige geluidhinder

Wegen binnen de bebouwde kom

Kijk hoeveel mensen geluidhinder hebben in jouw buurt binnen de bebouwde kom (2020). Kaart met gegevens uit de Nationale Gezondheidsmonitors van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Wegen buiten de bebouwde kom

Ernstige geluidhinder door wegen buiten de bebouwde kom (2020).

Vliegtuigen

Ernstige geluidhinder vliegtuigen kaart

Ernstige geluidhinder door vliegtuigen (2020). 

Treinen

Ernstige geluidhinder treinen kaart

Ernstige geluidhinder door treinen (2020).

Buren

Ernstige geluidhinder buren kaart

Ernstige geluidhinder door buren (2020).