Inhoudelijke vragen
De Atlas Leefomgeving is een portaal waarop allerlei informatie over de leefomgeving wordt samengebracht. Inhoudelijke vragen kunnen daarom het beste bij de aanbieders van die informatie worden gesteld. Om erachter te komen wie de aanbieder is; ga naar de betreffende kaart en klik onderaan de toelichting van de kaartlaag op de link naar het nationaal georegister. Via de link komt u terecht bij de bronhouder van de kaart en kunt u specifieke vragen stellen over hetgeen op de kaart getoond wordt.

Overige vragen
Heeft u overige vragen over de Atlas Leefomgeving, dan vindt u hier enkele antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Stel direct uw vraag via het vragenformulier hiernaast.

Algemeen

Kaarten

Luchtkwaliteit

Natte koeltorens

Overig

Wat is Atlas Leefomgeving?

Wat is de Atlas Leefomgeving?

De Atlas Leefomgeving biedt informatie over de kwaliteit van de Nederlandse leefomgeving. Het gaat om milieuthema's die van invloed zijn op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onderwerpen zijn onder andere luchtkwaliteit, waterkwaliteit en veiligheid. De informatie is als tekst beschikbaar, maar vooral ook in de vorm van kaarten. U kunt gemakkelijk zelf kaarten kiezen en tot op buurtniveau inzoomen. Vaak kunt u zelfs tot in uw eigen straat kijken. De overzichtelijk ingedeelde achtergrondinformatie biedt ook de mogelijkheid om zo diep als gewenst in de onderwerpen te duiken.

Waarom doet de kaartviewer het niet in Internet Explorer?

Waarom doet de kaartviewer het niet in Internet Explorer?

Dit komt omdat Internet Explorer een verouderde browser is. Microsoft heeft de ondersteuning voor Internet Explorer beëindigd. De kaartviewer is te bekijken met andere browsers zoals Microsoft Edge, Mozilla Firefox en Google Chrome. 

Beste browsers voor Atlas Leefomgeving

De internetbrowsers Google Chrome en Mozilla Firefox ondersteunen de Atlas Leefomgeving het beste. In deze browsers worden de kaarten het snelste geladen. Microsoft Edge wordt ook ondersteund, maar bij deze browser duurt het laden van de kaarten helaas langer (ongeveer 15 seconden).
Mag ik de kaarten gebruiken in mijn onderzoek?

Mag ik de kaarten gebruiken in mijn onderzoek?

Alle kaarten in de Atlas Leefomgeving zijn openbaar en kunnen dus voor onderzoek en in rapportages en beleidsstukken worden gebruikt. Onderaan de bijsluiter vindt u een link naar de technische beschrijving van de kaart waar u kunt zien wie de kaart heeft gemaakt en beheert.

Hoe gebruik ik de atlas?

Hoe gebruik ik de atlas?

De Atlas bestaat uit verschillende onderdelen. Waaronder de Kaarten, de achtergrondinformatie in de vorm van de Meer Weten pagina’s en onze Nieuws pagina.

Op de pagina Kaarten ziet u onze kaartviewer. Kies een locatie door op de zoekknop (het vergrootglas) in het tekstveld linksboven in de kaartviewer een straat-, plaatsnaam of een postcode in te vullen. Inzoomen op een locatie op de kaart door met de muis te scrollen is ook mogelijk. Open linksboven bij het icoontje van een stapel kaarten de kaartenlagen (kaartbibliotheek). In de kaartlagen kunt u zoeken op een kaart, een keuze maken in een achtergrondkaart en de thematische kaartlagen bekijken. In het mapje thematische lagen kunt u op onderwerp zien welke kaartlagen beschikbaar zijn. Door het hokje aan te vinken voor de titel van de kaartlaag opent de kaart in de kaartviewer. Zo kunt u meerdere kaarten selecteren uit meerdere onderwerpen. U kunt diverse kaartlagen selecteren uit verschillende thema’s. Zo kunt u bijvoorbeeld de kaart met Rijksmonumenten en Nationale parken van één gebied over elkaar leggen om te zien welke Rijksmonumenten in het groen liggen.

Aan de rechterkant van de viewer ziet u een overzicht van de kaarten die u geselecteerd heeft. Door op de titel van de kaart te klikken opent u de legenda van de kaart. U kunt hier ook de transparantie van de kaartlaag aanpassen en ‘Meer informatie’ over de kaart lezen (de zogenaamde bijsluiter van de kaartlaag). De kaartlaag kunt u aan en uit zetten door het vinkje in het hokje naast de kaarttitel aan en uit te zetten. U kunt de kaartlaag ook helemaal uit uw geselecteerde kaartenlijst halen door op ‘Laag verwijderen’ te drukken. Vervolgens kunt u de kaart in de kaartenbibliotheek aan de linkerkant van de viewer weer aanzetten mocht u dat willen.

Meer informatie over de kaartfunctionaliteiten vindt u bij de Veelgestelde vragen over Kaarten.

 Onder Nieuws vindt u nieuwsartikelen die gaan over de diverse thema’s die u in de atlas kan vinden. Op de voorpagina kunt u lid worden onze nieuwsbrief. Onder ‘Meer weten' vindt u achtergrondinformatie over de onderwerpen in de Atlas. Bijvoorbeeld over de invloed van lucht of groen op uw gezondheid en de maatregelen die de overheid neemt om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Ook vindt u er tips over wat u zelf kunt ondernemen om uw leefomgeving prettiger te maken. Op ‘Meedoen' vindt u informatie hoe u zelf kunt bijdragen aan de atlas en met welke ontwikkelingen ons team bezig is. Bij Evenementen ziet u aan welke evenementen het Atlas team een bijdrage levert of welke interessant zijn voor u als gebruiker.

Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen over de kaart en de informatie?

Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen over de kaart en de informatie?

Inhoudelijke vragen over een kaart kunt u stellen via het contactformulier of rechtstreeks aan de bronhouder. De contactgegevens van de bronhouder vindt u onderaan de bijsluiter van de kaart bij de link naar de technische informatie van de kaart.

Ik maak me zorgen over mijn gezondheid

Ik maak me zorgen over mijn gezondheid

Maakt u zich zorgen of heeft u vragen over uw gezondheid in relatie tot uw leefomgeving? Dan kunt u contact opnemen met de Afdeling Milieu en Gezondheid van uw GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst. De telefoonnummers en e-mailadressen staan op www.ggd.nl. Of kijk voor meer informatie over milieu en gezondheid op www.ggdleefomgeving.nl.

Kan ik de kaartgegevens downloaden?

Kan ik de kaartgegevens downloaden?

In het Nationaal Georegister (www.nationaalgeoregister.nl), of bij het dataportaal van de overheid (www.data.overheid.nl) staan de meeste kaarten beschreven die in deze atlas zijn opgenomen. Hier kan in veel gevallen de kaart worden gedownload. Ook staan hier de contactgegevens van de aanbieder van de kaart. Door een mail te sturen kan een verzoek worden gedaan om het GIS bestand op te sturen.

Daarnaast zijn een aantal kaarten rechtstreeks te downloaden vanuit de kaartviewer. De link naar de zip-file om de kaarten als GIS bestand te downloaden is te vinden in de bijsluiter van de kaart.

Ik zie op mijn Apple device geen schuifbalken bij de viewer, hoe komt dat?

Ik zie op mijn Apple device geen schuifbalken bij de viewer, hoe komt dat?

Apple overrulled in OS X Lion de scrollbalken, daardoor zijn ze niet of lastig zichtbaar. Door een instelling aan te passen, is het wel mogelijk om de scrollbalken altijd zichtbaar te krijgen.  De website Appletips geeft een uitleg over de aanpassing.

Ik zie geen toelichting in beeld bij mijn kaart. Kan ik de toelichting zelf openen?

Ik zie geen toelichting in beeld bij mijn kaart. Kan ik de toelichting zelf openen?

Als u een kaart hebt geselecteerd opent aan de rechterkant van de viewer een scherm met geselecteerde kaarten. Door op de titel van de kaartlaag te drukken klikt de kaartinformatie open en kunt u via de knop ‘Meer informatie’ de toelichting van de kaartlaag openen (de bijsluiter). De toelichting opent vervolgens in de kaartviewer.

Ik kan niet tot op buurtniveau inzoomen, hoe kan dat?

Ik kan niet tot op buurtniveau inzoomen, hoe kan dat?

Elke kaart kan tot een bepaalde mate worden uitgezoomd en ingezoomd. Dit is afhankelijk van hetgeen je te zien kunt krijgen. Een aantal onderwerpen is tot op straatniveau te bekijken, maar sommige kaarten zijn niet tot een dergelijk niveau beschikbaar. Dit heeft ook te maken met de mate van betrouwbaarheid. Een kaart die gebaseerd is op een aantal landelijke meetpunten toont misschien wel informatie op huisniveau, maar omdat de data is gemiddeld over een groter gebied (bijvoorbeeld wijkniveau) suggereert de kaart meer detail dan er eigenlijk is. Te ver in- of uitgezoomd? Dan krijgt u de volgende tekst links in beeld: Kaart buiten bereik, klik hier om naar het juiste niveau te gaan. Door op de tekst te klikken gaat u naar het optimale zoomniveau voor die kaart.

Waar is de kaart gebleven? Ik heb 'm eerder wel gezien.

Waar is de kaart gebleven? Ik heb 'm eerder wel gezien.

Soms is de server waar een kaart staat opgeslagen (tijdelijk) niet beschikbaar. Of de kaart is offline gezet door de bronhouder omdat de bronhouder de kaart niet meer wilde tonen (verouderd, nieuwe inzichten). Als u bij ons meldt dat een kaart niet zichtbaar is gaan wij informeren bij de bronhouder waarom een kaart niet beschikbaar is.

Waarom is de Atlas niet landsdekkend?

Waarom is de Atlas niet landsdekkend?

De Atlas Leefomgeving is continue in ontwikkeling. Er worden regelmatig nieuwe kaarten en onderwerpen toegevoegd. Omdat de Atlas Leefomgeving afhankelijk is van het aanbod van beschikbare kaarten van bronhouders (zoals gemeenten, provincies), kan de volledigheid en actualiteit per gebied verschillen. Aanvullingen of opmerkingen kunt u doorgeven via het contactformulier.

Ik zie op de Atlas Leefomgeving een achtergrondkaart van een verouderde situatie. Hoe kan dat?

Ik zie op de Atlas Leefomgeving een achtergrondkaart van een verouderde situatie. Hoe kan dat?

De topografische kaart die als referentie in Atlas Leefomgeving zichtbaar is, is afkomstig van het Kadaster. Deze kaart (evenals de luchtfoto's) wordt jaarlijks geactualiseerd. Het kan dus voorkomen dat Atlas Leefomgeving een wat verouderde ondergrond laat zien.

Wat is het verschil tussen kaarten per thema en regionale kaarten?

Wat is het verschil tussen kaarten per thema en regionale kaarten?

De Atlas Leefomgeving geeft informatie over milieuthema's (lucht, geluid, groen, etc.) vaak tot op postcodeniveau. Deze informatie wordt weergegeven op kaarten met bijbehorende teksten, figuren en verwijzingen naar andere informatie. De algemene toelichting op de kaarten is afkomstig van de Atlasorganisatie in samenspraak met de bronhouder (eigenaren van de kaarten).

Naast de landelijke informatie kunnen bronhouders ook zelf kaarten aanleveren voor hun eigen regio (de zogenaamde regionale kaarten). Bronhouders kunnen hier locatiespecifieke toelichting aan toevoegen. Regionale kaarten zijn ondergebracht per thema waar de kaartlaag over gaat. Zo zijn de regionale GES kaarten van de provincie Noord-Brabant te vinden onder het thema Gezondheid.

Kan ik kaarten delen of embedden op mijn eigen website?

Kan ik kaarten delen of embedden op mijn eigen website?

Ja, in het menu linksboven kunt u het kaartbeeld wat u heeft gemaakt delen door op het derde knopje van boven te drukken (kaart met deel logo). Hiermee maakt u een permanente link. Deze link kunt u delen via social media of email.  

U kunt ook diverse kaarten combineren en die als geheel op uw eigen site laten zien, oftewel 'embedden'. Het mooie is dat de websitebezoekers in deze 'ingesloten' kaart ook kunnen in- en uitzoomen en de kaart naar de gewenste locatie kunnen verschuiven. Het insluiten/embedden van een kaart wordt gedaan met een iframe en de permalink van de kaart(en). De HTML code voor de iframe is als volgt:

<iframe width="600" height="300" frameborder="0" scrolling="no" src="<invoegen permalink>&embed=true"></iframe>

De afmetingen van width en height kunt u al naar gelang aanpassen voor uw website.

Is het mogelijk om kaarten ook in eigen viewer te ontsluiten?

Is het mogelijk om kaarten ook in eigen viewer te ontsluiten?

Het merendeel van de services die in de Atlas ontsloten worden, is afkomstig uit het NGR. Deze kunnen inderdaad ook door een andere (bijvoorbeeld gemeentelijke) viewer ontsloten worden, mits deze viewer wms- en/of wfs-services ondersteunt.

Op de website van het NGR kunt u een zoekterm invullen en dan komt u bij de aanwezige datasets. Als u daar op klikt, komt u in het veld met de zgn. metadata (de beschrijving van de dataset).

Kan ik de achterliggende data van een kaart krijgen?

Kan ik de achterliggende data van een kaart krijgen?

Momenteel is het nog niet mogelijk om de data die in de kaart wordt getoond ook direct uit de Atlas te ‘trekken'.  In de toekomst willen we dat wel mogelijk maken. Dan komt er een download faciliteit in de atlassen. Wel kan de data als plaatje worden gedownload via het menu rechtsboven in de kaartviewer.

Kan ik de kaarten in mijn eigen GIS omgeving gebruiken?

Kan ik de kaarten in mijn eigen GIS omgeving gebruiken?

Het overgrote deel van de kaarten wordt via een zogenaamd wms bestand op het Nationaal Georegister aangeboden. In de toelichting bij een kaart (de bijsluiter), vindt u helemaal onderaan in de tekst de link naar de locatie van de dataset. Hier staat onder andere de url van de wms die u eenvoudig kunt toevoegen in GIS software. Hoe? Lees het stappenplan. Bij dit stappenplan maken we gebruik van ArcGIS 10.1:

 1. Vind de url van de wms door op de link te klikken naar het nationaal georegister in de toelichting bij de kaart.
 2. Open ArcGIS en druk op de ‘Add data' knop.
 3. Kies in het mapje GIS Servers voor ‘Add WMS Server'.
 4. Kopieer de url van de wms in de ‘URL' regel en klik op de knop ‘Get Layers'. Druk op OK om de lagen toe te voegen aan uw ‘Add data' map.
 5. Selecteer de toegevoegde data en klik op OK.
 6. Vink vervolgens de laag aan die u wilt zien.

U kunt dit doen met alle kaarten in de atlas en zo eenvoudig kaarten uit de atlas combineren met uw eigen data. Bekijk het stappenplan aan de hand van afbeeldingen. Druk op de afbeeldingen om deze te vergroten.

Stappenplan

Stap 1
Screenshot van waar de link naar de technische informatie van de kaart kan worden gevonden
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen over de kaart en de informatie?

Waar kan ik terecht met inhoudelijke vragen over de kaart en de informatie?

Inhoudelijke vragen over een kaart kunt u stellen via het contactformulier of rechtstreeks aan de bronhouder. De contactgegevens van de bronhouder vindt u onderaan de bijsluiter van de kaart bij de link naar het nationaal georegister.

Is er een meldpunt om slechte luchtkwaliteit van de buitenlucht te melden?

Is er een meldpunt om slechte luchtkwaliteit van de buitenlucht te melden?

Het beste kunt u contact opnemen met de GGD van uw regio. Daar is verder advies te verkrijgen en zij kunnen zo nodig de luchtkwaliteit (laten) onderzoeken. U kunt ook zelf de luchtkwaliteit meten. Lees daar meer over op https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/.

Kan aan de hand van de uurlijkse kaarten uit de Atlas gezien worden of er overschrijdingen van een luchtkwaliteitsgrenswaarde optreden?

Kan aan de hand van de uurlijkse kaarten uit de Atlas gezien worden of er overschrijdingen van een luchtkwaliteitsgrenswaarde optreden?

De gegevens in de uurlijkse kaarten zijn indicatief en bedoeld om een indruk te krijgen van de actuele luchtkwaliteit. De kaarten zijn om meerdere redenen niet geschikt als toetsingsinstrument. Ten behoeve van de actualiteit zijn de gebruikte gegevens nog niet gecontroleerd. Ten tweede worden de berekeningen voor de Atlas verdeeld over vakken van 125x125 meter, ongeacht waar die vakken precies liggen. Voor de toetsing aan grenswaarden zijn officiële toetslocaties aangewezen. Deze zijn te vinden in de NSL Monitoringstool, evenals de resultaten. Meer uitleg over de kaarten in de Atlas vindt u in deze video.

Waarom worden in de Atlas alleen berekeningen van luchtkwaliteit getoond?

Waarom worden in de Atlas alleen berekeningen van luchtkwaliteit getoond?

Metingen van bijvoorbeeld stikstofdioxide of fijn stof geven informatie over de situatie direct rond het meetpunt tijdens de metingen. Je hebt dus heel veel metingen nodig om een goed stads- of landsdekkend beeld te kunnen geven. Meten is uitermate duur en arbeidsintensief en vandaar dat er ook veel met berekeningen wordt gewerkt, zoals in de Atlas. De berekeningen worden getoetst met meetresultaten. Steeds meer burgers meten zelf de luchtkwaliteit. Bekijk de resultaten van officiële- en burgermetingen bij u in de buurt op https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/.

Is er een meldpunt om slechte luchtkwaliteit van de binnenlucht te melden?

Is er een meldpunt om slechte luchtkwaliteit van de binnenlucht te melden?

Het beste kunt u contact opnemen met de GGD van uw regio om dit te melden. Daar is verder advies te verkrijgen en zij kunnen zo nodig de luchtkwaliteit (laten) onderzoeken.

Hoe meld ik een natte koeltoren aan?

Hoe meld ik een natte koeltoren aan?

Natte koeltorens zijn installaties die gebruikt worden voor het afvoeren van overtollige warmte uit productieprocessen en gebouwen door middel van het vernevelen van water in een open constructie. Natte koeltorens kunnen een risico vormen voor de volksgezondheid omdat deze – bij onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik – legionellabacteriën kunnen verspreiden die de Veteranenziekte (ofwel legionellose) kunnen veroorzaken. Het is niet altijd bekend waar natte koeltorens zich bevinden. De Atlas Leefomgeving biedt de mogelijkheid om natte koeltorens in kaart te brengen. U kunt een natte koeltoren melden door het volgende stappenplan te volgen:

 1. Bekijk eerst de natte koeltorenkaart om te zien of de natte koeltoren al op de kaart staat.
 2. Is de koeltoren nog niet gemeld? Druk op het logo van het sneeuwvlokje aan de linkerkant van de kaartviewer.
 3. Nu heeft u de mogelijkheid om op de kaart te klikken op de locatie van de koeltoren.
 4. Na het klikken op de kaart krijgt u een menu die u kunt invullen.
 5. Vul de gegevens (voor zover bekend) in en druk op de blauwe knop ‘Melden’.
 6. Uw melding wordt nu naar het bevoegd gezag gestuurd om te controleren.

Wordt uw gemelde natte koeltoren goedgekeurd? Dan is deze binnen afzienbare tijd te vinden op de natte koeltorenkaart.

Bekijk ook het stappenplan.

 

Het kaartbeeld is mij niet duidelijk. Voldoet het aan de toegankelijkheidseisen?

Het kaartbeeld is mij niet duidelijk. Voldoet het aan de toegankelijkheidseisen?

Het kaartmateriaal aanwezig in de Atlas Leefomgeving is afkomstig van diverse bronhouders. Helaas hebben wij niet de mogelijkheid om er op toe te zien dat onze bronhouders ook aan alle toegankelijkheidseisen voldoen.

Mogelijk verbetert het kaartbeeld door de transparantie van de kaart aan te passen of een andere achtergrondkaart te selecteren. Beide oplossingen kunt u vinden aan de rechtkant in de kaartviewer bij het openklappen van de geselecteerde kaartlaag.