Het dashboard Verhuizen is bedoeld om snel een overzicht te krijgen van de leefomgeving rondom een adres of locatie. Zodra er een locatie is geselecteerd wordt de informatie realtime opgehaald bij de aanbieders van deze gegevens. De gegevens worden niet lokaal opgeslagen. 

Werking

Werking

1. Adres invoeren

In het adresveld kan een gebruiker een adres invullen of selecteren:

Vervolgens zoomt de kaart in op het adres en toont het overzicht de informatie over dit adres en de leefomgeving.

Naast het invoeren van het adres kunnen gebruikers een willekeurige locatie selecteren. Dit kan op twee manieren.

Met deze knop is het in veel gevallen mogelijk om de huidige locatie van de mobiele telefoon of tablet te selecteren.  Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld tijdens een wandeling een beeld te krijgen van de omgeving.

Ook kunnen gebruikers in de kaart klikken om een bepaalde locatie te selecteren. Dit hoeft geen adres of woning te zijn, maar er kan overal in de kaart geklikt worden.

 

2. Resultaten bekijken

Na het invoeren van een locatie wordt informatie getoond in drie verschillende blokken.

In blok 1 staat informatie over het adres en het pand op dat adres, als er een adres is geselecteerd.
In blok 2 staat informatie over onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit of de hoeveelheid geluid.
In blok 3 staat informatie over de buurt waar de geselecteerde locatie in ligt. Deze informatie geeft een gemiddelde voor de hele buurt weer.

 

3. Bekijk de kaart

Bij een aantal categorieën is het mogelijk om op de link in de titel te klikken. De betreffende kaart wordt dan geopend en ingezoomd op de geselecteerde locatie.

Bij het blok Leefomgevingskwaliteit staat de informatie niet als getal weergegeven, maar met een smiley. Dit is gedaan om de gebruiker te helpen de informatie te duiden.

Om de werkelijke waarde op deze locatie te vinden, kan op de link worden geklikt.  In de geopende kaart kan vervolgens de waarde worden gevonden.

Klik hiervoor in de viewer eerst op de i-knop en vervolgens op de locatie in de kaart. De waarde op deze locatie wordt dan getoond:

 

 

Gebruikte methode

Gebruikte methode

De informatie voor dit dashboard wordt realtime opgehaald bij de aanbieders van de data.

Met behulp van de  coördinaten van de geselecteerde locatie wordt de waarde voor die locatie uit de kaarten gehaald. Deze Web Mapping Services (WMS) worden bevraagd met behulp van een Getfeatureinfo request. Op deze manier wordt de informatie van verschillende kaarten bij elkaar gebracht, waardoor er een overzicht van de leefomgeving wordt gekregen zonder dat de kaarten zelf worden getoond.

Er zijn voor dit dashboard 24 "indicatoren" geselecteerd, die iets kunnen zeggen over de kwaliteit van de leefomgeving. In het blok Leefomgevingskwaliteit wordt er met kleuren en smiley's duiding gegeven aan de waarde op een locatie.

De waarde op locatie voor luchtkwaliteit is ingedeeld in 3 klassen: Beneden de WHO advieswaarde (geel), tussen de WHO advieswaarde en de grenswaarde (oranje), boven de grenswaarde (rood). Voor de gebruikte klassengrenzen, zie de tabel hieronder.

 

Voor de overige indicatoren in het blok Leefomgevingskwaliteit is de waarde op locatie ingedeeld in 5 klassen:

 

 

Met behulp van percentielen zijn de klasse-indelingen gemaakt, behalve bij de indicatoren lucht en geluid. Daar is de klasse-indeling gebruikt zoals die door de experts is afgesproken.

Gekozen indicatoren

Keuze indicatoren

Er zijn veel indicatoren die iets zeggen over de kwaliteit van je leefomgeving. De hier gebruikte indicatoren zijn gekozen omdat ze relevant kunnen zijn voor mensen die willen verhuizen, maar ook omdat deze indicatoren direct beschikbaar zijn en omdat ze geschikt zijn voor deze methodiek. Meer informatie over deze indicatoren kan worden gevonden door op onderstaande linkjes te klikken.

 

Indicator Link naar meer informatie
1. Adresinformatie  
Straatnaam https://www.pdok.nl/diensten#PDOK%20Locatieserver
Huisnummer https://www.pdok.nl/diensten#PDOK%20Locatieserver
Postcode https://www.pdok.nl/diensten#PDOK%20Locatieserver
Plaatsnaam https://www.pdok.nl/diensten#PDOK%20Locatieserver
Gemeentenaam https://www.atlasleefomgeving.nl/actuele-administratieve-grenzen
Bestemming https://www.atlasleefomgeving.nl/gebouwen-bag
Bouwjaar pand https://www.atlasleefomgeving.nl/bouwjaar-panden
Energielabel pand https://www.nationaleenergieatlas.nl/energielabels-voor-woningen

 

2. Leefomgevingskwaliteit

 
Sport- en beweegmogelijkheden https://www.atlasleefomgeving.nl/kernindicator-beweegvriendelijke-omgev…
Schaduwrijke bomen in de buurt https://www.atlasleefomgeving.nl/bomen-in-nederland
Hoeveelheid groen in de buurt https://www.atlasleefomgeving.nl/groenkaart-van-nederland
Fijnstof in de lucht https://www.atlasleefomgeving.nl/fijnstof-2017-pm25-rivm
Stikstofdioxide in de lucht https://www.atlasleefomgeving.nl/stikstofdioxide-2017-no2-rivm
Geluid in de omgeving https://www.atlasleefomgeving.nl/geluid-in-nederland-lden
Zomerhitte in de stad https://www.atlasleefomgeving.nl/stedelijk-hitte-eiland-effect-uhi-in-n…

 

3. Buurtinformatie
 
Aantal huisartspraktijken binnen 3 km https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/…
Aantal kinderdagverblijven binnen 3 km https://www.atlasleefomgeving.nl/buurtinformatie-2017
Aantal basisscholen binnen 3 km https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/…
Aantal supermarkten binnen 3 km https://www.atlasleefomgeving.nl/buurtinformatie-2017
Mate van stedelijkheid van de buurt https://www.atlasleefomgeving.nl/buurtinformatie-2018
Hoe donker is het 's nachts? https://www.atlasleefomgeving.nl/hemelhelderheid-in-nacht-zonder-bewolk…
Afstand tot treinstation https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/…
Afstand tot oprit hoofdweg https://www.atlasleefomgeving.nl/buurtinformatie-2017
Gemiddelde woningwaarde https://www.atlasleefomgeving.nl/buurtinformatie-2017

 

Zodra er meer indicatoren beschikbaar komen die relevant zijn voor mensen die willen verhuizen, zullen ze worden toegevoegd aan dit dashboard.