Het dashboard Verhuizen is bedoeld om snel een overzicht te krijgen van de leefomgeving rondom een adres of locatie. Zodra er een locatie is geselecteerd wordt de informatie realtime opgehaald bij de aanbieders van deze gegevens. De gegevens worden niet lokaal opgeslagen. 

Werking

Werking

1. Adres invoeren

In het adresveld kan een gebruiker een adres invullen of selecteren:

Vervolgens zoomt de kaart in op het adres en wordt de informatie over dit adres en de leefomgeving in het dashboard getoond.

Naast het invoeren van het adres kunnen gebruikers ook een willekeurige locatie selecteren. Dit kan op twee manieren.

Met deze knop is het in veel gevallen mogelijk om de huidige locatie van de mobiele telefoon of tablet te selecteren.  Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld tijdens een wandeling een beeld te krijgen van de omgeving.

Ook kunnen gebruikers in de kaart klikken om een bepaalde locatie te selecteren. Dit hoeft geen adres of woning te zijn, maar er kan overal in de kaart geklikt worden.

 

2. Resultaten bekijken

Na het invoeren van een locatie wordt informatie getoond in drie verschillende blokken.

  • In blok 1 staat informatie over het adres en het pand op dat adres. Als er geen adres is geselecteerd, maar een andere locatie, dan staat hier geen informatie.
  • In blok 2 staat informatie over onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld luchtkwaliteit of de hoeveelheid geluid.
  • In blok 3 staat informatie over de buurt waar de geselecteerde locatie in ligt. Deze informatie geeft een gemiddelde voor de hele buurt weer.

 

3. Bekijk de kaart

Bij een aantal categorieën is het mogelijk om op de link in de titel te klikken. De betreffende kaart wordt dan geopend en ingezoomd op de gekozen locatie.

Bij het blok Leefomgevingskwaliteit en bij het blok Buurtinformatie staat de informatie zowel als smiley als getal weergegeven. De smiley is toegevoegd om de gebruiker te helpen de informatie te duiden.

Om de resultaten van de Check je plek te kunnen delen, is er rechtsboven een deelknop gemaakt: 

 

 

Als hier op wordt geklikt, verschijnt er een link die vervolgens via (social) media gedeeld kan worden. Wel oppassen! Want je woonadres kan zo wel openbaar gemaakt worden.  

Gebruikte methode

Gebruikte methode

De informatie voor dit dashboard wordt realtime opgehaald bij de aanbieders van de data.

Met behulp van de  coördinaten van de geselecteerde locatie wordt de waarde voor die locatie uit de kaarten gehaald. Deze Web Mapping Services (WMS) worden bevraagd met behulp van een Getfeatureinfo request. Op deze manier wordt de informatie van verschillende kaarten bij elkaar gebracht, waardoor er een overzicht van de leefomgeving wordt gekregen zonder dat de kaarten zelf worden getoond.

Er zijn voor dit dashboard 18 "indicatoren" geselecteerd, die iets kunnen zeggen over de kwaliteit van de leefomgeving. De waarde op deze locatie wordt als getal weergegeven, inclusief de eenheden. Met kleuren en smiley’s wordt vervolgens duiding gegeven aan de waarde op een locatie.

De waarde op locatie voor luchtkwaliteit is ingedeeld in 4 klassen: Beneden de WHO advieswaarde (lichtgroene smiley), tussen de WHO advieswaarde en het laatste tussendoel (Interim target 3 of 4) (gele smiley), tussen Interim target 3 of 4 en Interim target 2 (oranje smiley), boven Interim target 2 (rode smiley). Voor de gebruikte klassengrenzen, zie de tabel hieronder:

Indicator

Eenheid

Lager dan de WHO advieswaarde

(lichtgroene smiley)

Tussen de advieswaarde en

WHO Interim Targets 3/4

(gele smiley)

Tussen de WHO Interim targets 3/4 en

WHO Interim Target 2

(oranje smiley)

Boven WHO Interim Target 2

(rode smiley)

Fijnstof in de lucht µg/m3 PM2,5 < 5 ≥ 5 en < 10 ≥ 10 en < 25 ≥ 25
Stikstofdioxide in de lucht µg/m3 NO2 < 10 ≥ 10 en < 20 ≥ 20 en < 30 ≥ 30

Voor de overige indicatoren is de waarde op locatie ingedeeld in 5 klassen:

Indicator Eenheid

Zeer goed

(groene smiley)

Goed

(lichtgroene smiley)

Redelijk

(gele smiley)

Matig

(oranje smiley)

Slecht

(rode smiley)

Geluid in de omgeving dB (Lden) < 46 ≥ 46 en < 51 ≥ 51 en < 56 ≥ 56 en < 61 ≥ 61
Zomerhitte in de stad °C (verschil t.o.v. landelijk gebied) < 0,5 ≥ 0,5 en < 1 ≥ 1 en < 1,5 ≥ 1,5 en < 2 ≥ 2

Schaduwrijke bomen

binnen 500 meter

% boomoppervlak binnen een cirkel

met een straal van 500 meter

≥ 15 ≥ 10 en < 15 ≥ 5 en < 10 > 0 en < 5 = 0
Groen binnen 500 meter

% oppervlak groen binnen een cirkel

met een straal van 500 meter

≥ 60 ≥ 50 en < 60 ≥ 40 en < 50 ≥ 30 en < 40 < 30
Kans op een overstroming   Geen kans of 1x per 100 000 jaar 1x per 1000 jaar 1x per 100 jaar 1x per 10 jaar altijd onder water
Hoe donker is het 's nachts? aantal zichtbare sterren > 741 > 383 en ≤ 741 > 200 en ≤ 383 > 100 en ≤ 200 ≤ 100
             
Afstand tot een huisartspraktijk (over de weg) km < 0,5 ≥ 0,5 en < 1 ≥ 1 en < 2,5 ≥ 2,5 en < 5 ≥ 5
Afstand tot een kinderdagverblijf (over de weg) km < 0,5 ≥ 0,5 en < 1 ≥ 1 en < 2,5 ≥ 2,5 en < 5 ≥ 5
Afstand tot een basisschool (over de weg) km < 0,5 ≥ 0,5 en < 1 ≥ 1 en < 2,5 ≥ 2,5 en < 5 ≥ 5
Afstand tot een supermarkt (over de weg) km < 0,5 ≥ 0,5 en < 1 ≥ 1 en < 2,5 ≥ 2,5 en < 5 ≥ 5
Sport- en beweegmogelijkheden indicator - getal tussen 0 en 100 ≥ 80 ≥ 60 en < 80 ≥ 40 en < 60 ≥ 20 en < 40 < 20
Afstand tot treinstation, metro- of tramhalte km < 1 ≥ 1 en < 2 ≥ 2 en < 4 ≥ 4 en < 8 ≥ 8
Afstand tot bushalte km < 0,5 ≥ 0,5 en < 1 ≥ 1 en < 2 ≥ 2 en < 4 ≥ 4
Afstand tot oprit hoofdweg km < 0,5 ≥ 0,5 en < 1 ≥ 1 en < 2 ≥ 2 en < 4 ≥ 4

 

Met behulp van percentielen zijn de klasse-indelingen gemaakt, behalve bij de indicatoren lucht en geluid. Daar is de klasse-indeling gebruikt zoals die door de experts is afgesproken.

Gekozen indicatoren

Keuze indicatoren

Er zijn veel indicatoren die iets zeggen over de kwaliteit van je leefomgeving. De hier gebruikte indicatoren zijn gekozen omdat ze relevant kunnen zijn voor mensen die willen verhuizen, maar ook omdat deze indicatoren direct beschikbaar zijn en omdat ze geschikt zijn voor deze methodiek. Meer informatie over deze indicatoren kan worden gevonden door op onderstaande linkjes te klikken.

Indicatoren

1. Adresinformatie

2. Leefomgevingskwaliteit

3. Buurtinformatie

Zodra er meer indicatoren beschikbaar komen die relevant zijn voor mensen die willen verhuizen, zullen ze worden toegevoegd aan dit dashboard.