Atlas Leefomgeving maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken onder de bezoekers van AtlasLeefomgeving.nl. Ze dienen niet, en worden niet gebruikt, om personen te identificeren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.

Bezwaar

Heeft je bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van je browser (internetprogramma) kunt je cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van AtlasLeefomgeving.nl. Meer informatie over cookies  vind je op de website consuwijzer.nl.

Webstatistieken

AtlasLeefomgeving.nl maakt gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, kan de website nog beter op bezoekers worden afgestemd. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s van AtlasLeefomgeving.nl. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Het adres van uw internetprovider
  • De browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox)
  • Het tijdstip en de duur van uw bezoek
  • Welke pagina's u heeft bezocht

Piwik Pro wordt gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het sitegebruik van AtlasLeefomgeving.nl. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende cookies:

Cookies webstatistieken

Basisgegevens

Doel

_pk_id

Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht?

_pk_ses

Welke pagina's heeft de bezoeker geraadpleegd?

_pk_ref

Vanaf welke site is de bezoeker gekomen?

Geen trackingcookies

Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. AtlasLeefomgeving.nl gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. AtlasLeefomgeving.nl houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.