Nieuwsbrief

Vrouw jogt over wandelpad langs water

De Atlas Leefomgeving bespaart professionals werk. De vele kaarten, vaak tot op buurtniveau, geven inzicht in de leefomgeving en zijn bovendien met elkaar te combineren. De Atlas levert daarnaast een bijdrage aan het open-databeleid van de overheid. 

Doelgroep: gemeentes, beleidsmakers, burgers, wetenschappers, onderwijsprofessionals.

 

- Verwijzing naar archiefweb voor oudere versies -
https://rivm.archiefweb.eu/?subsite=atlasleefomgevingrivm#archive.