De Atlas Leefomgeving  werkt nauw samen met diverse bronhouders en partners. We zijn altijd op zoek naar het contact met onze gebruikers en organiseren een jaarlijkse werkconferentie om onze bronhouders te ontmoeten, nieuwe contacten te maken en nieuwe ideeën op te doen. Bekijk hieronder wat we nog meer doen aan samenwerking en doe ook mee!

foto thema's

Denk mee met de Atlas-thema's

De Atlas Leefomgeving behandelt een breed scala aan thema's. We hebben als doel alle informatie rondom de thema's zo actueel en logisch mogelijk te presenteren. Om die reden heeft de Atlas themagroepen in het leven geroepen. Themagroepen bestaan uit experts, geïnteresseerden en burgers die actief zijn binnen een thema. Zij zijn ook vaak (toekomstige) bronhouders van kaartmateriaal in de Atlas. Door nauw contact met de themagroep te houden zorgen we dat onze kaarten en achtergrondinformatie actueel en accuraat zijn. We komen tenminste één keer per jaar bijeen.

De Atlas blijft continu in beweging. We organiseren diverse bijeenkomsten, kijken naar verwante thema's zoals Inspire en gebiedsindelingen en onderzoeken middels het gebruikerspanel hoe we nog beter kunnen aansluiten bij onze gebruikers. Daarnaast blijven we op de hoogte van alle ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de informatieproducten die in het kader van de Omgevingswet worden gemaakt.

Denk jij een enthousiaste bijdrage te kunnen leveren aan een thema? Neem contact met ons op!

afbeelding

Atlas nieuwe techniek

Ook de Atlas-tools gebruiken?

Wij gaan graag de samenwerking aan! 

Het unieke van de Atlas Leefomgeving is dat wij een kaartenbibliotheek hebben die niet alleen data op kaart presenteert, maar ook toelichting geeft bij die data in dezelfde omgeving. Voor de kaartenbibliotheek maken wij gebruik van GeodanMaps. Daarnaast zorgt een slimme samenwerking tussen een aantal applicaties dat de toelichting van de kaart in de kaartbibliotheek terecht komt. Deze unieke combinatie is niet onopgemerkt gebleven. In 2020 lanceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving)) de Atlas van de Regio waarbij ook zij gebruik maken van onze Atlas-tools. 

Ook onze Check je Plek-tool is zodanig ingericht dat deze ook op andere websites te gebruiken is. Zo gebruiken NVM-makelaars de Check je Plek-tool om snel informatie te generen over de leefomgeving van een woning. 

Ook gebruik maken van onze tools? Laat het ons weten!

afbeelding

Logo's van samenwerkingen

Nog meer samenwerkingen

De Atlassen werken veel samen met andere partijen. Niet alleen gebruiken wij kaartmateriaal van diverse bronhouders waar we samenwerkingen mee hebben, ook verwijzen wij over en weer naar partijen die ons aanvullen, zoals Milieucentraal en Kenniscentrum Infomil. Tweewekelijks publiceren wij een nieuwsartikel op het natuurberichten platform Nature Today. De Atlassen werken ook graag samen met studenten. Zo hebben wij al samenwerkingen met de HAS hogeschool, Avans hogeschool en Hogeschool Utrecht

 

afbeelding

Atlas Werkconferentie

Ieder jaar organiseert Atlas Leefomgeving de Atlas Werkconferentie. Hier presenteren we onze (nieuwste) samenwerkingen en laten we de ontwikkelingen zien van onze website en kaartenviewer. Onze enthousiaste partners brengen hun verhaal in en laten zien wat zij doen om de leefomgeving te verbeteren. Denk hierbij aan de studenten die met de Atlassen werken en nieuwe data verwerken in kaarten. Maar ook partners, zoals de provincie Utrecht, laten zien hoe ze onze viewer kunnen toepassen in het kader van de Omgevingswet. 

Ieder jaar maken we er weer een leuke dag van, afgelopen jaren ook digitaal!. Meer informatie over de editie van 2022 is te vinden op de Werkconferentie 2022 pagina

Internationale atlassen

GEOportal Nordrhein-Westfalen

Screenshot van de website van het Duitse Geoportal

Onze oosterburen hebben een milieu portaal dat specifiek gericht is op de regio Nordrhein-Westfalen, de GEOportal NRW. Binnen dit portaal kan locatie specifieke informatie worden opgevraagd over diverse thema's, waaronder natuur, lucht en geluid. De data wordt aangeboden door de milieu-autoriteiten van Nordrhein-Westfalen en heeft als doel de geïnteresseerde burger te informeren. De website is beschikbaar in het Duits.

Atlas Okolja

Screenshot van de Sloveense atlas website

Ook in Slovenië hebben ze een eigen Leefomgeving Atlas. Deze atlas is gemaakt door het Sloveense bureau van milieu. De atlas geeft informatie weer op basis van een aantal thema's, zoals milieu, klimaat, bodem en water. De kaarten zijn beschikbaar in het Engels. De achtergrond informatie is Sloveens.

The Environment and Health Atlas

Screenshot van de Environment and Health Atlas

Engeland en Wales hebben gezamenlijk een Milieu en Gezondheid Atlas ontwikkeld die een aantal ziekten in beeld brengt, zoals longkanker en COPD, en een aantal milieu indicatoren, zoals stikstofdioxide (NO2) en onkruidverdelgers (herbiciden). De kaarten zijn interactief en geven een duidelijke toelichting en verwijzingen naar extra informatie.

Géoportail

Screenshot van de website Geoportail

Dit Franse nationale kennisportaal van de aarde is gemaakt door het Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), oftewel, het nationaal instituut voor geografische en bosbouw informatie.  Het portaal biedt kaarten op een aantal thema's zoals landbouw, cultuur, gezondheid en recreatie. Daarnaast kan men kiezen uit diverse INSPIRE kaarten. De informatie is alleen beschikbaar in het Frans.

Geopunt Vlaanderen

Screenshot van de website geopunt Vlaanderen

Geopunt Vlaanderen is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie. Ook hier is een kaartenbibliotheek aanwezig met tal van kaarten over onder andere bouwen en wonen, historie en mobiliteit. Er zijn ook kaarten beschikbaar over natuur en milieu waar thema's als water en geluid onder vallen. De datalagen van de kaarten zijn direct inzichtelijk en een deel is ook direct te downloaden. De website is alleen in het Nederlands.

Leefkwaliteit Vlaanderen

Screenshot van de website Leefkwaliteitvlaanderen.be

Vlaanderen heeft nog een website met een kaartenbibliotheek, namelijk: Leefkwaliteit Vlaanderen. Deze website van de Vlaamse overheid is voor iedereen toegankelijk. De kaarten geven informatie over het milieu en hoe dit de leefkwaliteit beïnvloedt. Wil je meer informatie over een thema? Dan kan je doorklikken naar andere relevante pagina’s binnen de website.