Het klimaat op aarde is aan het veranderen. De gemiddelde temperatuur op aarde is de afgelopen 100 jaar gestegen. Als gevolg hiervan krijgen we te maken met hittegolven, extreme hoeveelheden neerslag, overstromingen, droogte, zeespiegelstijging en verlies van biodiversiteit.  Wat betekent dit voor de gezondheid, welk beleid is er om klimaatverandering tegen te gaan en wat kan je zelf doen om klimaatverandering tegen te gaan en jouw leefomgeving te verbeteren? 

Hitte

Spelende kinderen in waterfonteinen

We krijgen vaker te maken met warme dagen en hittegolven.

Natter

Fietser fietst door straat die onder water staat

De kans op extreme regenbuien neemt toe.

Overstroming

Luchtfoto van de Deltawerken

De zeespiegel stijgt en rivieren moeten meer water afvoeren.

Droogte

Woonboten liggen in droge rivier

De kans op droogte in (delen van) het land wordt groter.

Kaarten

Kaart overstromingen

De Atlas Leefomgeving heeft diverse kaarten op het thema klimaatverandering. 

Kennis

Rook komt uit schoorsteen de lucht in

Lees meer over de achtergrond van klimaatverandering

Tips

Wat kan je doen om jouw leefomgeving te verbeteren en klimaatverandering tegen te gaan?

Artikelen over klimaatverandering van de Atlas Leefomgeving