foto

Doorlatende parkeerplaats

Waarom wordt het natter en hoe komt dat?

Door flinke buien lopen akkers, straten, tunnels en kelders vol met water. Dit komt doordat ons klimaat verandert. Hogere temperaturen zorgen voor meer waterdamp in de lucht. In de zomer hebben we te maken met harde buien en in de winter regent het langer. Hierdoor kan wateroverlast vaker optreden. Wateroverlast kan ontstaan als het hard regent. Het riool kan al het water niet zo snel verwerken. Het regenwater kan ook niet snel genoeg de bodem inzakken of naar de waterwegen stromen. Dit komt doordat grote delen van Nederland zijn bedekt met stenen of asfalt. 

Niet overal even nat
Kortdurende buien vallen over heel Nederland even vaak. Langdurende hevige buien komen vooral voor in het westen van Nederland en in het zuiden van Limburg. Waar wateroverlast ontstaat hangt ook af van het type bodem. In zandgrond kan water snel de grond inzakken. In veen- en kleigebieden blijft het water langer op de grond staan.

Afbeelding

Kinderen spelen in wadi

Water opvangen

Bij hoosbuien valt in korte tijd lokaal heel veel regen. Riolen kunnen vaak wel een deel afvoeren, maar niet alles, dit komt dan op straat terecht. Het water loopt dan via de straat en tunnels naar het laagste punt. Op de laagste punten kunnen we extra water bergen. Zo komt regenwater tijdelijk in grachten, vijvers, groene speeltuinen, wadi's en waterpleinen. De groene leefomgeving vangt het teveel aan water op. We kunnen het water dan weer gebruiken voor drogere tijden.

Water op straat

Kaart waterdiepte bij overstroming

Hoeveel water blijft in jouw straat staan als het hard regent?

Wat voor bodem heb ik?

Bodemkaart

Op de bodemkaart kan je zien welke bodem er in jouw leefomgeving voorkomt. Zandige bodem laten beter water door dan veen/kleiige bodems.

Kwetsbare buurten

Kaart kwetsbare buurten voor klimaatrisico's

In deze buurten zijn de klimaatrisico's hoog, wonen veel kwetsbare ouderen en zijn er kansen om de leefbaarheid te verbeteren.

Foto regenplas

Kinderen spelen in een regenplas

Gevolgen voor je gezondheid en je leefomgeving

Veiligheid Ondergelopen straten en tunnels geven problemen, mensen zijn dan minder bereikbaar. Ambulances en andere hulpdiensten kunnen niet snel ter plaatse komen. Te veel water levert schade op aan spullen in je huis en tuin. Als water in je woning stroomt kunnen vocht- en schimmelproblemen optreden.

Rioolwater op straat Mensen en vooral in het water spelende kinderen kunnen ziek worden van water dat lang op straat staat. Vies water uit het riool kan namelijk terecht komen op straat, maar ook in tuinen en huizen. Ook het vuil van de straat, zoals honden-/kattenpoep mengt met regenwater bij hevige buien.

Voedsel Door ondergelopen weilanden gaan groenten en aardappelen rotten hierdoor kan er minder eten verbouwd worden.

Bereid je voor op een natter klimaat

  • Help om het water in je eigen tuin op te slaan. Leg waterdoorlatende bestrating aan en veel groen. Lees over de watervriendelijke tuin.
  • Vergroen je tuin. Door tegels te vervangen door gras of plantjes kan de regen in de grond wegzakken. Een groene tuin geeft ook meer verkoeling in warme zomers.
  • Plaats groene daken in de openbare ruimte, zoals op bushokjes of fietsenstallingen.
  • Check op Ikbenwaterproof.nl hoe je waterproof kan worden.
  • Breng waterbergende kratten aan bijvoorbeeld onder het terras. Of maak een groen dak op je schuur of overkapping. De kratten en het groene dak vertragen de afvoer van regenwater. Het water gaat de bodem in als er weer ruimte is.
  • Plaats een waterbergende schutting of regenton. Het opgeslagen water kan je dan gebruiken om je planten water te geven.
  • Meer tips over het voorkomen van wateroverlast staan op Ons Water en op onderstaande links.

foto

Waterpeil

Wat is het beleid bij een natter klimaat?

Hoe hoog het water staat, ligt vast in het peilbesluit. Bij het maken van een peilbesluit kijkt het waterschap naar het watergebruik in het gebied, bijvoorbeeld voor landbouw, natuur of bebouwing en de overige belangen in de omgeving. Bij een laag waterpeil kan de bodem meer regenwater opnemen. Dan is er wel kans op verdroging van landbouw- en natuurgebieden en funderingsproblemen van huizen. Bij een hoog waterpeil is het lastiger om landbouwgrond te bewerken en te begrazen.

Waterschappen en gemeenten doen veel om wateroverlast te voorkomen. Zij zorgen ervoor dat de watergangen en riolen goed worden onderhouden zodat het water door kan stromen. Ook zullen zij eerder water door laten stromen als ze weten dat er veel regen aankomt. Schoon regenwater komt niet meer in het riool terecht doordat het apart wordt opgevangen. Gemeenten leggen groenstroken, groene daken en waterdoorlatende stroken langs wegen aan. Zo kan water de grond inzakken en droogt de bodem niet uit. Steeds meer gemeenten stimuleren huiseigenaren en tuinbezitters om te vergroenen en regenwater op te vangen.

Kijk ook eens bij

Hitte

Spelende kinderen in waterfonteinen

We krijgen vaker te maken met warme dagen en hittegolven.

Overstroming

Luchtfoto van de Deltawerken

De zeespiegel stijgt en rivieren moeten meer water afvoeren.

Droogte

Woonboten liggen in droge rivier

De kans op droogte in (delen van) het land wordt groter.