Mensen willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Toch zijn er altijd gevaren en risico's. Ongelukken, brand, overstromingen, het kan allemaal optreden. De kans hierop is vaak klein, maar we willen wel graag weten wat de risico’s en de gevaren zijn. Sommige risico’s zijn makkelijk in beeld te brengen, andere risico’s zijn lastiger weer te geven. Zo is het makkelijker om bedrijven met gevaarlijke stoffen in kaart te brengen dan gevoelens over sociale veiligheid in een buurt. Wat betekent een veilige omgeving voor de gezondheid? Welk beleid is er om risico’s tegen te gaan? En wat kun je zelf doen om een veilige omgeving te maken en jouw leefomgeving te verbeteren?

Externe veiligheid

Opslagtank gevaarlijke stoffen

Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij het maken, gebruiken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen.

Natuurgeweld

Natuurgeweld in Nederland komt vooral voor in de vorm van extreem weer, natuurbranden en aardbevingen.

Natte koeltorens

Natte koeltoren op luchtfoto

Natte koeltorens kunnen een bron zijn van de legionella bacterie. Wat is een natte koeltoren en staan ze bij jou in de buurt?

Kaarten

De Atlas Leefomgeving heeft diverse kaarten op het thema Veilige omgeving.

Kennis

Lees meer over de achtergrond van Veilige omgeving.

Tips

Wat kan je doen om jouw leefomgeving veiliger te maken?

Artikelen over veilige omgeving van de Atlas Leefomgeving

Atlas Werkconferentie 2021: online ook succes!

Natuurlijk was het leuker geweest als we elkaar live hadden kunnen ontmoeten. Maar dat kon niet door corona. Voor de eerste keer vond onze jaarlijkse Atlas Werkconferentie daarom online plaats.

31-05-2021 | 13:28
Achter de schermen Atlas Werkconferentie 2021
Meer nieuws